Instalacja
Termicznego
Przekształcania
Odpadów

Instalacja to miejsce, w którym w sposób nowoczesny i w pełni bezpieczny dla środowiska naturalnego, pracujących tam osób i okolicznych mieszkańców, następuje termiczne przekształcenie odpadów. W wyniku tego procesu uzyskiwana jest energia cieplna, która może stanowić źródło energii cieplnej dla mieszkańców (co może zahamować wzrost cen ciepła mieście) lub być wykorzystana dalej do produkcji energii elektrycznej.

Nasze instalacje

Firma EMKA S.A. realizuje aktualnie dwie inwestycje związane z budową nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych. Obydwa projekty są dofinansowywane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcia polegają na budowie instalacji z najnowocześniejszą technologią do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych wraz z odzyskiem energii. Dewiza firmy, to: „Bezpiecznie, czysto, zdrowo.
Nasze inwestycje zlokalizowane są w Kędzierzynie – Koźlu i Redzikowie.

W Kędzierzynie-Koźlu zbudowaliśmy instalację do odzysku energii z odpadów powstających głównie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z terminologią przemysłową sercem jest instalacja do termicznego przekształcania odpadów. 

Instalacja jest przeznaczona wyłącznie do spalania odpadów medycznych, ponieważ jesteśmy firmą o takiej specjalizacji. W instalacji będą spalane odpady pochodzące między innymi ze Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Bliskość instalacji pozwoli na oferowanie placówkom medycznym z terenu Kędzierzyna-Koźla atrakcyjnych warunków współpracy.

Odpady powstające w wyniku udzielania świadczeń medycznych w większości składają się z tekstyliów i tworzyw sztucznych. Zawierają w sobie bardzo dużą ilość niewykorzystanej energii (ok. 23 MJ/kg odpadu), którą w wyniku termicznego przekształcenia zamienia się na parę wodną. Tę następnie można przesyłać do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamienić na energię elektryczną. Podobne rozwiązanie świetnie sprawdza się w ITPO w Bydgoszczy, gdzie jedna z bliźniaczych instalacji zaopatruje w energię Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. 

W naszych zakładach zainstalowany jest pełen monitoring wszystkich emisji. Dwa razy w roku system, w który jako firma nie możemy ingerować, generuje kompleksowe raporty przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może w każdej chwili przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę emisji spalin z instalacji.

W skład instalacji, o stosunkowo niewielkiej kubaturze, wchodzą dwie hale – obie o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, a także komin, który będzie miał około 15 metrów wysokości. Nasza instalacja będzie przetwarzać maksymalnie 400 kg odpadów medycznych na godzinę. 

Bezpieczeństwo

Zakład odzysku energii z odpadów stanowi jedno z najczystszych i najbezpieczniejszych dla środowiska rozwiązań, ponieważ podlega dużo bardziej rygorystycznym normom, niż domy jednorodzinne, standardowe elektrociepłownie oraz średniej wielkości kotłownie miejskie.
Technologia opracowana przez prof. Janusza Bujaka to najnowocześniejsza i najbardziej niezawodne rozwiązanie.

14x

Razy bardziej rygorystyczne normy emisji CO

6+

Instalacji niezawodnie funkcjonujących w Polsce

Nasze instalacje

Korzyści z termicznego przekształcania odpadów

Jednym z kluczowych aspektów społecznych, który obecnie dotyka niemal wszystkich są drastycznie rosnące ceny energii. Wszyscy poszukują realnych alternatyw, które będą oznaczały oszczędności lub przynajmniej zminimalizują bolesne podwyżki. Tradycyjne źródła energii mają ograniczone zasoby, natomiast odpady były, są i będą, tym bardziej stanowią wartościowe, tanie i łatwo dostępne źródło energii. Stosowanie alternatywnych źródeł energii (takich jak odpady) przynosi dodatkowe korzyści. Rozwiązujemy problem składowania śmieci i zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych. Patrząc na to zagadnienie z szerszej perspektywy – mimo, iż pozornie spalanie może kojarzyć się z zanieczyszczaniem powietrza, to nowoczesne technologie i wyśrubowane normy sprawiają, że faktycznie dbamy o środowisko naturalne z myślą o przyszłych pokoleniach.

Edukacja ekologiczna

W ramach zapewnienia społeczeństwu edukacji ekologicznej na miarę naszych czasów prowadzimy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu liczne działania edukacyjne. Nasza flagowa akcja „Odpad zdasz, drzewko masz!”, kształtująca ekopostawy wśród najmłodszych od lat zyskuje na popularności.
Od października 2023 zapraszamy zorganizowane grupy m.in. dzieci i młodzież szkolną, studentów oraz specjalistów w dziedzinie gospodarki odpadami do zwiedzenia naszej najnowocześniejszej instalacji. Zwiedzanie jest bezpłatne. Wizytacje instalacji mają na celu uświadomienie roli prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadów medycznych. Tematyka jest dopasowywana odpowiednio do grupy wiekowej. Wszystko odbywa się w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo dla zwiedzających.


Zapisz swoją szkołę na wycieczkę!

Zgłoś szkołę podstawową, ponadpodstawową lub uczelnię wyższą do zgłębienia wiedzy na temat gospodarki odpadami.

Opinie osób zaangażowanych
w projekt

Za sukcesem każdego projektu zawsze stoi fantastyczny zespół specjalistów. To właśnie dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i zaangażwowaniu nasze inwestycje spełniają wszelkiego rodzaju wyśrubowane normy i są zgodne z dewizą „Bezpiecznie, czysto, zdrowo.”

"Mózgiem całej instalacji jest jednostka, którą nazywa się systemem ciągłego monitoringu emisji spalin. System ten działa przez cały rok i mają do niego dostęp organy nadzorujące takie jak WIOŚ, co za tym idzie nasza instalacja jest w pełni transparentna pod względem emisyjności do otoczenia." 
Nasze instalacje
Grzegorz Student
Projekt Manager
"Dzięki zastosowaniu turbiny parowej zakład może produkować energię elektryczną, którą można wykorzystać na potrzeby własne lub cudze." 
Nasze instalacje
Monika Pliszko
Projekt Manager, Promont
„Kędzierzyn-Koźle położony jest w świetnej lokalizacji, dzięki czemu jest to idealne logistycznie miejsce. Lokalna społeczność bardzo dobrze zaopiniowała ten rodzaj instalacji na swoim terenie”.
Nasze instalacje
Andrzej Sobczyk
Kierownik Instalacji
„Nasza instalacja poza oczywistymi względami technologicznymi wyróżnia się ponadprzeciętną funkcjonalnością obiektu. Zazwyczaj realizacja takiej inwestycji trwa od rozpoczęcia budowy od około 18 do 24 miesięcy."
Nasze instalacje
Krzysztof Sałyga
Projekt Manager

Czytaj więcej na ten temat