Karta ewidencji odpadów (KEO)

Wypełnienie karty ewidencji odpadów to jeden z wielu obowiązków, jakie ustawodawca nakłada na każdego posiadacza odpadów.

Zastanawiasz się, jak poradzić sobie z tak wieloma dokumentami zadaniami, do wypełniania i dokonywania których zobowiązani są przedsiębiorcy? Jeżeli brakuje Ci czasu na wykonywanie niektórych obowiązków lub nie wiesz, jak prawidłowo wypełniać dokumenty – podejmij współpracę z EMKA S.A. i spraw, że wszystkie zadania dotyczące gospodarowania odpadami przestaną być Twoim problemem.

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia ewidencji KEO, ale nie tylko. W Twoim imieniu każdorazowo przygotujemy także kartę przekazania odpadów oraz roczne sprawozdanie. Wybierając nasze usługi, przekonasz się, że spełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nigdy nie było takie proste.

Karta ewidencji odpadów w formie elektronicznej

Od początku roku 2022 karta ewidencji odpadów może zostać wystawiona wyłącznie w systemie BDO drogą elektroniczną. Dokument ewidencyjny należy wypełniać starannie i zwracać uwagę na wszystkie szczegóły, ponieważ wszystkie niedopatrzenia i niewłaściwe wpisy na mogą świadczyć o nieprawidłowym zbieraniu, magazynowaniu lub przetwarzaniu odpadów.

Przepisy prawa mówią, że karta ewidencji odpadów BDO powinna zostać sporządzona osobno dla każdego rodzaju odpadu, w którego posiadaniu jest przedsiębiorca. KEO przygotowuje się na jeden rok kalendarzowy.

Jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza, zbiera i przetwarza odpady w różnych lokalizacjach, należy przygotować osobną kartę ewidencji odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności. Ewidencja odpadów i inne dokumenty przygotowane przed 2022 rokiem w wersji papierowej należy przechowywać przez okres pięciu lat.

Karta ewidencji odpadów – jak założyć ją poprawnie poprawnie?

Od 1 stycznia 2022 roku prowadząc działalność w zakresie przygotowywania do ponownego użycia lub odzysku, KEO powinny posiadać informacje o utracie statusu odpadów oraz o produktach i materiałach powstałych w ramach tego procesu.

Wzór karty ewidencji odpadów dostępny jest w systemie BDO. W dokumencie najpierw wybiera się podmiot, który będzie dokonywał ewidencji, a następnie miejsce działalności, dla którego wystawiana będzie KEO. Jeśli potrzebujesz korzystać z wielu kart ewidencji odpadów, każdą z nich możesz stworzyć naciskając zielony przycisk.

Najpierw uzupełnij kod i rodzaj odpadu, zakres działalności dla kodu odpadu oraz stan magazynu. Teraz wystarczy tylko zapisać dane na karcie ewidencji odpadów, aby dokument znalazł się na liście obok innych KEO. Warto dodać, że kartę bez utworzonych wpisów można usunąć, a w przypadku jej wypełnienia, usuwa się najpierw wszystkie wpisy, po czym możliwe jest usunięcie całego dokumentu.

Skorzystaj z profesjonalnej pomocy podczas wypełniania KEO

Wypełnienie karty ewidencji odpadów wydaje Ci się zbyt trudnym zadaniem? Nie masz czasu lub nie chcesz zajmować się tą czynnością? Poznaj bliżej naszą ofertę! Ułatwiamy prowadzenie KEO, wypełnienie KPO (karty przekazania odpadów) czy przedstawienie rocznego sprawozdania BDO. Możesz zlecić nam dowolne zadanie związane z BDO, a my zajmiemy się jego wykonaniem w ramach obsługi BDO.

Dzięki automatyzacji procesów zyskujesz oszczędność czasu oraz możliwość podejmowania decyzji z dowolnego miejsca – wszystko jest możliwe dzięki mobilnej aplikacji EMKA Mobile!