Sprawozdanie roczne BDO

Sprawozdanie BDO zaliczane jest do obowiązkowych dokumentów związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów, które mają obowiązek złożyć wszyscy zobowiązani do tego przedsiębiorcy.

Choć przygotowanie i złożenie sprawozdania BDO nie jest trudne, to jednak będziesz potrzebował poświęcić nieco czasu na jego przygotowanie. Co może okazać się skomplikowane, jeśli robisz to po raz pierwszy lub do tej pory nie miałeś do czynienia z podobnymi zadaniami.

W takiej sytuacji warto zlecić sporządzenie sprawozdania BDO profesjonalnej firmie. Co zyskasz dzięki temu? Po pierwsze znaczną oszczędność czasu, a po drugie pewność, że deklaracja zostanie przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie dane zawiera sprawozdanie roczne o odpadach?

Sprawozdanie o odpadach powinno zawierać:

Raport BDO będzie obejmował informacje dotyczące masy i rodzaju odpadów oraz sposobu gospodarowania odpadami. Jeżeli podmiot przetwarza odpady, konieczne będzie wskazanie danych o instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania odpadów.

Każdy dokument będzie zawierał nieco inne dane w przypadku różnego profilu działalności firm – w zależności od tego, czy zajmujesz się prowadzeniem stacji demontażu pojazdów, zbieraniem zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego, czy zarządzasz odpadami medycznymi. Wszystkie szczegółowe informacje w związku ze sprawozdaniem odpadowym znajdziesz na swoim koncie BDO.

Gdzie i kiedy złożyć sprawozdanie o odpadach?

Dokument powinien zostać złożony w ustawowym terminie składania sprawozdań za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Ostateczną datą jest 15 marca kolejnego roku kalendarzowego. Na tym przykładzie sprawozdanie BDO w 2023 roku będzie dotyczyć ewidencji odpadów w roku 2022. Dokument zawierający dane o gospodarce odpadami należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Urząd Marszałkowski sprawdzi poprawność danych do 30 września roku, w którym składa się sprawozdanie. Jeżeli podczas weryfikacji dojdzie do wykrycia nieścisłości, przedsiębiorca zostanie wezwany do korekty sprawozdania BDO w określonym terminie składania sprawozdań (nie dłuższym niż 14 dni).

Wysłanie sprawozdania BDO po terminie

Jeśli nie wykonasz tego zadania w czasie, urząd uzna, że dokument nie został złożony, a co za tym idzie – zgłosi sprawę do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który może nałożyć na przedsiębiorstwo karę grzywny.

Warto dodać, że w przypadku zakończenia działalności należy wysłać dokument w ciągu 7 dni od jej zakończenia – za pomocą systemu BDO. Sporządzenie sprawozdania BDO można zlecić firmie zewnętrznej, a samemu wyłącznie przesłać go do urzędu.

Zastanawiasz się, co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie wytworzyło lub nie przetwarzało żadnych odpadów w danym roku sprawozdawczym? W takim przypadku nie trzeba składać dokumentu (jest to tzw. sprawozdanie zerowe). Pamiętaj, że sprawozdania BDO powinny być przechowywane przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie (jeżeli zostało przygotowane w formie pisemnej przed 2022 rokiem).

Czy wiesz, jak wypełnić i wysłać sprawozdanie gospodarowania odpadami?

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do indywidualnego konta w systemie BDO. Następnie wybierz adres miejsca, w którym wytwarzane są odpady. Kolejno po lewej stronie znajdziesz zakładkę Sprawozdawczość, później kliknij w Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, po czym wybierz: Nowe sprawozdanie.

W raporcie BDO wybierz okres sprawozdawczy, odbiorcę dokumentu, a na końcu podaj adres e-mail i numer telefonu służbowego, po czym zapisz i dodaj całość. Poniżej znajdziesz pole do wprowadzenia nazwy miejsca prowadzenia działalności i po wpisaniu adresu wytwarzania odpadów pozostałe pola uzupełnią się automatycznie.

Po zapisaniu danych cofnij się do listy działów. W zależności od konkretnego rodzaju działalności należy uzupełnić konkretne informacje dotyczące ilości i innych danych dotyczących odpadów. W polach, w których nie podajemy żadnych danych, trzeba wpisać 0, aby dokument mógł zostać poprawnie zapisany.

Dokładnie przygotowane sprawozdanie za odpady należy złożyć za pomocą zielonego przycisku na dole strony, a następnie pobrać potwierdzenie faktu złożenia dokumentu przez wydruk UPO.

Dlaczego warto zlecić przygotowanie sprawozdania rocznego BDO?

Zastanawiasz się, jaka jest cena sprawozdania, które możemy przygotować dla Twojego przedsiębiorstwa? Jeżeli posiadasz już konto w systemie BDO, koszt rozpoczyna się już od 50 złotych netto. Sporządzenie sprawozdania BDO zajmie nam kilka chwil i automatycznie pojawi się na Twoim koncie, abyś mógł wysłać je do odpowiedniego urzędu.

Wybierając współpracę z EMKA S.A. zyskujesz profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania odpadami. Pomożemy Ci na każdym etapie przygotowywania deklaracji i kart przekazania odpadów i zadbamy o spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Naszą rolą jest przygotowanie dokumentacji i dokonywanie niezbędnych aktualizacji w imieniu przedsiębiorcy. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi ewidencji odpadów. Składanie sprawozdań jeszcze nigdy nie było tak proste! Wybierz usługi BDO od EKOEMKA SA.