Unieszkodliwianie odpadów medycznych z aptek

Placówka sprzedająca leki i farmaceutyki jest zobowiązana do unieszkodliwiania wszelkich chemikaliów, które powstają w czasie produkcji preparatów leczniczych. Odpowiednia utylizacja odpadów medycznych z aptek dotyczy także przeterminowanych bądź wycofanych z obrotu środków farmakologicznych. Niewłaściwe przechowywanie, odbiór, transport bądź unieszkodliwianie tego typu substancji może spowodować groźne zanieczyszczenie środowisk oraz stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi.

Mając na uwadze powyższe, przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję współpracy dla aptek z całego kraju. Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych najczęściej wytwarzanych w tego typu placówkach ochrony zdrowia, takich jak: leki cytotoksyczne i cytostatyczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane, inne leki. Zapewniamy profesjonalne i terminowe usługi wywozu i unieszkodliwiania.

Więcej informacji o różnych typach niebezpiecznych farmaceutyków oraz dozwolonych sposobach ich przechowywania udostępniamy poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów w aptekach

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 np. odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe

20 01 31* – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne selektywnie zbierane
20 01 32   – Leki inne niż wymienione w 20 01 31 selektywnie zbierane

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*,  – Przechowywanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

emka umowa utylizacjaPodpisz umowę