Jak przygotować odpady?

Sposób magazynowania i przygotowania odpadów do transportu

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki lekarskiej, laboratoriach, zakładach kosmetycznych oraz gabinetach weterynaryjnych i są nieodłącznym elementem towarzyszącym naszemu życiu. Odpadów niestety nie możemy całkowicie wyeliminować, możemy natomiast zadbać o ich prawidłowe magazynowanie i utylizację, co niewątpliwie odgrywa znaczącą rolę dla naszego bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie ludzi i ochronę środowiska postępowanie z odpadami medycznymi jest dokładnie uregulowane prawnie. Musimy pamiętać o tym, czego wymaga od nas Minister Klimatu w rozporządzeniu z 8 października 2020 roku. Jak zatroszczyć się o prawidłowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych i jakie pojemniki na odpady oraz etykiety na odpady zastosować?

Magazynowanie odpadów krok po kroku

Jeśli przechowywanie odpadów medycznych to zajęcia, którym trudni się nasza firma, to musimy pamiętać o przestrzeganiu określonych wymagań związanych z przepisami. Składowanie i magazynowanie odpadów tego typu, postępowanie z odpadami medycznymi i zasady działania takich punktów są ściśle określone przez Ministra Klimatu w rozporządzeniu z 8 października 2020 roku. Tego rodzaju odpady powinny być gromadzone w wysokiej jakości workach o odpowiednich kolorach oraz pojemnikach do tego przystosowanych. Worki bądź pojemnik z odpadami powinny mieć naklejoną etykietę z danymi, następnie należy je jak najszybciej przekazać do miejsca magazynowania. Powinniśmy mieć na uwadze również odpowiednie oznakowanie miejsc magazynowania odpadów. Musimy pamiętać o tym, że sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych musi być dokładnie przestrzegany przez firmy zajmujące się taką działalnością. Magazynowanie odpadów medycznych w odpowiedniej temperaturze musi wynosić do 72 godzin. Jest to okres magazynowania odpadów niebezpiecznych, którego nie można przekroczyć. Czas przechowywania odpadów medycznych jest ściśle określony przez ustawodawcę we wspomnianym wcześniej rozporządzeniu.

Krok 1: Sposoby pakowania odpadów

Pojemniki i worki na odpady medyczne muszą ściśle odpowiadać wymaganiom Ministra Klimatu. Występują one w trzech kolorach, z których każdy oznacza konkretne odpady:

Worki czerwone (odpady medyczne zakaźne)

Odpady medyczne o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80*, 18 01 82* z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Worki żółte (odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne)

Odpady medyczne o kodach 18 01 06*; 18 01 08*, 18 01 10*, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Worki lub pojemniki innego koloru – niebieskie, czarne, zielone (odpady inne niż niebezpieczne)

Odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Pojemnik czerwony (materiał zakaźny, zagrażający zdrowiu i życiu)

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Worki i pojemniki należy zapełnić do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Krok 2: Oznaczanie worków i pojemników

Przechowywanie odpadów niebezpiecznych to również ich odpowiednie oznaczenie. Każdy pojemnik i worek powinien być znaczony następującymi danymi:

  • kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  • adres lub siedzibę wytwórcy odpadów;
  • datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  • datę i godzinę zamknięcia.

Jeżeli nadajesz do transportu odpady niebezpieczne (kody odpadów z gwiazdką *), to powinieneś oznakować worki i opakowania naklejką ADR oraz wystawić dokument przewozowy ADR.

Krok 3: Miejsce magazynowania i czas przechowywania odpadów

Przedsiębiorca, który wytwarza i przechowuje odpady, zobligowany jest do zapewnienia odpowiednio oznaczonego miejsca ich magazynowania. Wymaga tego od nas ustawodawca. Miejsce powinno być wyposażone w termometr. Musi także posiadać zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się substancji niebezpiecznych w tym wycieków. Spełnienie tych wymagań jest niezbędne, jeśli chcemy zajmować się działalnością związaną z przechowywaniem i składowaniem odpadów niebezpiecznych. Temperatura przechowywania odpadów medycznych jest dokładnie określona przez ustawodawcę. Ponadto zgodnie w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku czytamy, że:

  • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny.
  • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Powyższe wymagania prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi mają ogromne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Odpowiednia segregacja odpadów, przestrzeganie wymagań i zagwarantowanie miejsca do ich przechowywania pozwoli uniknąć wielu zagrożeń. Tymczasowe magazynowanie odpadów również podlega regulacjom z Rozporządzenia Ministra Klimatu.

Pamiętaj:

  • jeśli nie masz integracji, wystaw kartę KPO w BDO.
  • jeśli nie masz dodatkowej usługi „Doradca ADR” i oddajesz odpad niebezpieczny (kod z gwiazdką *) wystaw dokument przewozowy ADR.

Worki, opakowania i etykiety

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

  Etykiety na odpady EMKA

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety "Odpady Niebezpieczne" do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Pobierz etykiety ADR "Materiał zakaźny" do druku - rozmiar 10cm x 10cm

Zamów naklejane etykiety "Odpady Niebezpieczne" w naszym sklepie internetowym

Pobierz e-book

Miniporadnik BDO