Jak przygotować odpady?

Sposób magazynowania i przygotowania odpadów do transportu

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki lekarskiej, laboratoriach, zakładach kosmetycznych oraz gabinetach weterynaryjnych i są nieodłącznym elementem towarzyszącym naszemu życiu. Odpadów nie możemy niestety całkowicie wyeliminować, możemy natomiast zadbać o ich prawidłowe magazynowanie i utylizację, co niewątpliwie odgrywa znaczącą rolę dla naszego bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie ludzi i ochronę środowiska postępowanie z odpadami medycznymi jest dokładnie uregulowane prawnie.

Magazynowanie odpadów krok po kroku

Tego rodzaju odpady powinny być gromadzone w wysokiej jakości workach o odpowiednich kolorach oraz pojemnikach do tego przystosowanych. Worki bądź pojemnik z odpadami powinny mieć naklejoną etykietę z danymi, następnie należy je jak najszybciej przekazać do miejsca magazynowania. Magazynowanie odpadów zakaźnych w odpowiedniej temperaturze nie może przekroczyć 72 godzin.

Krok 1: Sposoby pakowania odpadów

Pojemniki i worki na odpady medyczne występują w trzech kolorach, z których każdy oznacza konkretne odpady:

Odpady medyczne  o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80, 18 01 82*  z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08, 18 01 10, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Worki i pojemniki należy zapełnić do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Krok 2: Oznaczanie worków i pojemników

Każdy pojemnik i worek powinien być znaczony następującymi danymi:

Krok 3: Miejsce magazynowania i czas przechowywania odpadów

Przedsiębiorca, który wytwarza i przechowuje odpady zobligowany jest do zapewnienia odpowiednio oznaczonego miejsca ich magazynowania. Miejsce powinno być wyposażone w termometr, musi także posiadać zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się substancji niebezpiecznych w tym wycieków. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku:

Powyższe zasady prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi mają ogromne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Odpowiednia segregacja odpadów i zagwarantowanie miejsca do ich przechowywania pozwoli uniknąć wielu zagrożeń.

Pamiętaj, jeśli nie masz integracji, wystaw kartę KPO w BDO.

Zamów worki i opakowania na odpady w naszym sklepie internetowym.

 

Pobierz etykiety do druku -  rozmiar 7cm x 9cm

Pobierz etykiety do druku - rozmiar 14,8cm x 21cm

Zamów naklejane etykiety w naszym sklepie internetowym