Odpady medyczne – Wrocław – odbiór i utylizacja

EMKA S.A. to firma z tradycjami, dla której odpady medyczne nie stanowią najmniejszego problemu. Utylizacja odpadów medycznych we współpracy z klinikami, gabinetami i przychodniami lekarskimi w całej Polsce to dla naszego zespołu codzienność. Fachowcy, którzy tworzą nasz zespół, mają ogromne doświadczenie zarówno z pracą z odpadami medycznymi, jak i weterynaryjnymi. Utylizacja odpadów to jedna z bardzo dobrze rozwiniętych gałęzi działalności naszej firmy. Decydując się na naszą ofertę we Wrocławiu, mogą mieć Państwo pewność, że unieszkodliwianie odpadów medycznych czy weterynaryjnych będzie następowało zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady medyczne – czym są i jak postępuje się z odpadami medycznymi?

Wszelkie substancje i przedmioty, które są używane podczas świadczenia usług medycznych i działalności naukowej oraz weterynaryjnej to odpady medyczne. Odpady niebezpieczne, zwykłe odpady i niejednokrotnie zakaźne drobnoustroje, które są w nich zgromadzone, nie mogą przedostać się do środowiska w niekontrolowany sposób. Dlatego rządy państw, w tym Polski, stworzyły szczegółowe regulacje prawne określające zasady, w ramach których przebiega odbiór odpadów medycznych.Również wywóz odpadów medycznych i ich transport jest ściśle regulowany. W trakcie całego procesu muszą być zachowane restrykcyjne normy sanitarne. Nasza firma od niemal 30 lat zajmuje się tym procederem. Wykwalifikowana kadra, która z roku na rok poszerza swoje grono i rozwija się, posiada w tej kwestii bardzo bogate doświadczenie. W zakresie utylizacji odpadów medycznych działamy całkowicie zgodnie z przepisami.

Czym jest transport ADR? Transport odpadów niebezpiecznych i odpadów medycznych

Transport ADR, czyli transport odpadów niebezpiecznych, to skrótowa nazwa konwencji podpisanej w Genewie w latach 50. XX wieku, która określa międzynarodowe standardy przewozu substancji i odpadów niebezpiecznych, w tym również odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wszystkie pojazdy firmy EMKA S.A. oraz kierowcy posiadają niezbędne wyposażenie, a także uprawnienia. Firma zajmuje się odbiorem i transportem odpadów medycznych i weterynaryjnych według ściśle przestrzeganego harmonogramu, który jest określany indywidualnie z każdym z klientów. Jeśli zastanawiają się Państwo, komu powierzyć odbiór odpadów medycznych i niebezpiecznych z Waszej placówki świadczącej usługi medyczne czy też przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu, EMKA S.A. będzie bezpiecznym i odpowiedzialnym wyborem. Dzięki naszej firmie, odpady niebezpieczne i ich unieszkodliwianie nie będzie już dla Państwa problemem.

Wygeneruj korzystną ofertę

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon *

NIP *

Odpady medyczne
Odpady medyczne

Unieszkodliwianie odpadów medycznych– w jaki sposób są utylizowane?

Utylizacja odpadów medycznych podobnie jak ich transport przebiega na ściśle określonych przez prawo zasadach. Jedynym sposobem przewidzianym przez ustawodawcę dla unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych jest termiczne przekształcanie. Odpady medyczne czy weterynaryjne są w pierwszej kolejności odbierane przez naszą profesjonalną firmę. Następnie specjalnie oznaczonym pojazdem przewożone są przez kierowcę posiadającego certyfikację ADR do instalacji termicznego przekształcania odpadów znajdujących się na terenie województwa, z którego nastąpił odbiór odpadu. W nich w ściśle określonych warunkach następuje neutralizacja i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Utylizacja odpadów – cena/koszt i transport odpadów – cena/koszt we Wrocławiu

Utylizacja odpadów cena/koszt we Wrocławiu – ile wynosi opłata za przyjazd po tego typu odpady? To pytanie zadaje sobie wiele osób zarządzających placówkami medycznymi i weterynaryjnymi. Utylizacja i odbieranie odpadów przez naszą firmę EMKA S.A. to koszt zależny od ilości oraz częstotliwości świadczonych usług. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie. Dokładne warunki i koszty określane są podczas podpisywania umowy na odbiór odpadów, ich wywóz i unieszkodliwianie. Utylizacja leków i innych substancji oraz przedmiotów, które powstaną w drodze świadczonych usług przez daną placówkę medyczną czy też weterynaryjną, musi przebiegać wedle ściśle określonych reguł i norm prawnych. Warto od samego początku postawić na odpowiedzialnego dostawcę usług w tym zakresie, a taka jest właśnie nasza firma EMKA S.A.

Czym różnią się odpady weterynaryjne od medycznych?

Odpady weterynaryjne podlegają tym samym regulacjom prawnym w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów, co odpady medyczne. Odbiór odpadów weterynaryjnych powinien przebiegać pod ścisłym nadzorem profesjonalistów posiadających stosowne uprawnienia i certyfikaty. Utylizacja odpadów weterynaryjnych musi również przebiegać w specjalistycznych instalacjach termicznego przekształcania, znajdujących się na terenie województwa, z którego zostały odebrane. Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych  to proces skomplikowany i ściśle regulowany aktami prawnymi. Ich nieprzestrzeganie wiąże się z wysokimi karami i grzywnami. Dlatego, aby uniknąć konsekwencji prawnych, warto zdecydować się na usługi EMKA S.A na terenie Wrocławia.

Kto może skorzystać z usług firmy EMKA S.A.?

Wszelkie osoby prowadzące działalność na terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego, które świadczą usługi, w ramach których powstają odpady medyczne i weterynaryjne, mogą skorzystać z usług EMKA S.A. Oferta skierowana jest do placówek takich jak gabinety lekarskie, przychodnie, gabinety weterynaryjne, laboratoria, apteki, czy szpitale. Utylizacja leków (utylizujemy m.in. przeterminowane leki) i odpadów powstałych w wyniku świadczeń medycznych nie będzie już stanowiła problemu. Wystarczy, że podpiszą Państwo kontrakt z naszą firmą, a wykwalifikowana kadra zajmie się całą resztą. Odpady w bezpieczny sposób zostaną odebrane i przetransportowane do pobliskiej instalacji termicznego przekształcenia odpadów, gdzie w regulowany normami prawnymi sposób, zostaną unieszkodliwione i zutylizowane. EMKA S.A. to gwarancja jakości – Wrocław i inne miasta w Polsce mogą liczyć na naszą pomoc w bezpiecznym neutralizowaniu i w utylizacji odpadów.