Odpady medyczne – Gdynia

Odpady medyczne i weterynaryjne niekoniecznie muszą oznaczać problem – unieszkodliwianie odpadów medycznych to wykwalifikowana gałąź logistyki, w której warto zaufać najlepszym. Firma EMKA S.A. od 30 lat zajmuje kompleksową działalnością w zakresie utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych. Współpracują z nami szpitale, kliniki, gabinety medyczne, gabinety weterynaryjne z całej Polski. Wybór oferty EMKA S.A. w Gdyni oznacza pewność, że odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych zostaną przeprowadzone bezpiecznie, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska, kompleksowo i wygodnie niezależnie od ilości.

Odpady medyczne – czym są?

Odpady medyczne to podgrupa odpadów powstających w placówkach ochrony zdrowia, takich jak szpitale, gabinety lekarskie, gabinety stomatologiczne, banki krwi, szpitale/kliniki/przychodnie weterynaryjne, a także medyczne ośrodki badawcze. Powstawanie odpadów medycznych to naturalna konsekwencja niemal każdej działalności medycznej. Zgodnie z literą prawa polskiego odpady medyczne mogą podlegać różnie klasyfikowanym i określanym praktykom, takim jak specjalistyczny transport, termiczne przekształcanie, utylizacja czy neutralizacja (unieszkodliwianie). Cieszy nas, że ogólnoświatowa świadomość ekologiczna potencjalnego ryzyka, jakie niesie ze sobą niewłaściwe gospodarowanie odpadami medycznymi, wzrasta sukcesywnie także w Polsce. W wymagającym profesjonalizmu partnerstwie potrzebny jest przede wszystkim zaufany partner. Priorytetem zespołu EMKA S.A. przy nawiązywaniu współpracy jest zapewnienie gwarancji, że zostaną zachowane wszelkie restrykcyjne normy sanitarne, a sam proces przebiegnie naturalnie, bezpiecznie i swobodnie. Fachowym doradztwem i innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie odpadów medycznych zajmujemy się już od 30 lat.

Odpad medyczny a transport ADR

Transport ADR oznacza transport odpadów niebezpiecznych.Nazwa pochodzi od genewskiego traktatu L’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, czyli umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. W 2020 roku traktat ADR obowiązywał w 52 państwach, w tym w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Szwecji, Danii i Rosji. Prowadzenie pojazdów przewożących odpady niebezpieczne wymaga od kierowcy zdobycia odpowiednich uprawnień poświadczonych egzaminem. Tak jak flota pojazdów EMKA S.A. posiada wszelkie niezbędne wyposażenie i oznakowanie, tak i nasz zespół kierowców posiada niezbędne poświadczenia kwalifikacji. Warto wspomnieć, że nasz harmonogram transportu odpadów medycznych i weterynaryjnych jest elastyczny, ponieważ określamy go indywidualnie z każdym z naszych klientów. Jeśli poszukują Państwo oferującego kompleksowe rozwiązania partnera, któremu można bezpiecznie powierzyć odbiór odpadów z dowolnej placówki świadczącej usługi medyczne w Gdyni, EMKA S.A. to najlepszy wybór na rynku.

Wygeneruj korzystną ofertę

Imię *

Nazwisko *

E-mail *

Telefon *

NIP *

odpady medyczne

Unieszkodliwianie odpadów medycznych – jak utylizować?

Utylizacja odpadów medycznych, podobnie jak ich transport, przebiega na zasadach ściśle określonych przez prawo. W żadnym wypadku nie może zostać powierzona osobom czy firmom bez odpowiednio przystosowanych ku temu narzędzi. Przewidziany przez ustawodawcę sposób unieszkodliwiania odpadów medycznych zakaźnych to przekształcanie termiczne. Co oznacza ono w praktyce? Odpady medyczne i weterynaryjne są odbierane przez zespół EMKA S.A. w Gdyni, przewożone oznaczonym pojazdem przez kierowcę posiadającego certyfikat ADR do instalacji termicznego przekształcania odpadów, znajdującej się na terenie województwa, z którego nastąpił odbiór odpadu, by tam, w ściśle określonych środowiskowo warunkach i z wykorzystaniem nowoczesnych procesów technologicznych, mogła wreszcie nastąpić bezpieczna dla środowiska neutralizacja i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych.

odpady medyczne

Utylizacja odpadów – koszt i transport odpadów w Gdyni

Cena utylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych wytwarzanych przez placówki medyczne w Gdyni jest uzależniona od ich ilości oraz częstotliwości świadczonych usług. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie. Dokładne warunki współpracy i koszty określane są podczas zawierania umowy na odbiór odpadów, ich wywóz oraz unieszkodliwianie, dzięki czemu proces i charakter współpracy zawsze pozostaną dla Państwa klarowne. Utylizacja leków, innych substancji oraz przedmiotów, które powstaną w drodze świadczonych usług przez daną placówkę medyczną czy też weterynaryjną, musi przebiegać wedle ściśle określonych reguł i norm prawnych. To jeden z powodów, dla których warto podjąć współpracę z odpowiedzialną, doświadczoną firmą w zakresie unieszkodliwiania odpadów.

Czym różnią się odpady weterynaryjne od medycznych?

Odpady weterynaryjne podlegają tym samym regulacjom prawnym w zakresie odbioru, transportu i utylizacji, co odpady medyczne. Należy pamiętać, że odbiór odpadów weterynaryjnych może przebiegać wyłącznie pod ścisłym nadzorem profesjonalistów posiadających stosowne uprawnienia i certyfikaty. Utylizacja odpadów weterynaryjnych przebiega wyłącznie w specjalistycznych instalacjach termicznego przekształcania, znajdujących się na terenie województwa, z którego zostały odebrane. W placówkach EMKA S.A. wdrożono nowoczesną i cyklicznie udoskonalaną technologię przekształcania. . Unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych to proces technologiczny ściśle regulowany aktami prawnymi. Należy zaznaczyć, że nieprzestrzeganie wspomnianych norm to zagrożenie dla środowiska, które wiąże się z wysokimi karami i grzywnami. Tak istotne kwestie warto powierzyć specjalistom EMKA S.A.

Nowoczesne trendy w EMKA S.A. – odbiór, transport, utylizacja, neutralizacja

Jeżeli prowadzą Państwo firmę, pełnią funkcję zarządców placówek i reprezentują instytucje prowadzące działalność medyczną i weterynaryjną na terenie Gdyni i województwa pomorskiego, zachęcamy Państwa do współpracy. Firma EMKA S.A. przygotowała ofertę, której poszczególne aspekty są indywidualnie omawiane z klientami i dopasowywane do potrzeb danej placówki. Nasze usługi skierowane są przede wszystkim do gabinetów lekarskich, przychodni, aptek, gabinetów weterynaryjnych, szpitali, laboratoriów i ambulatoriów. Kontrakt z EMKA S.A. daje pewność, że gromadzenie i utylizacja leków i odpadów powstałych w wyniku świadczeń medycznych nie będą już stanowić problemu. Nasz wykwalifikowany zespół odbierze, przetransportuje, unieszkodliwi i zneutralizuje powierzone odpady medyczne. EMKA S.A. to gwarancja jakości, prostoty i przejrzystości. Zapewniamy bezpieczeństwo i dbałość o środowisko poprzez podążanie za trendami technologicznymi i tworzenie nowoczesnych rozwiązań.