Unieszkodliwianie odpadów laboratoryjnych

Wiele z medycznych odpadów  zakaźnych i niezakaźnych jest wytwarzanych w laboratoriach. Zaliczają się do nich między innymi chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów, substancje zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny. Ich odbiór, transport i unieszkodliwienie powinno się zatem odbywać w odpowiednich, gwarantujących bezpieczeństwo – tak pracowników, jak i postronnych osób – warunkach .

Firma EMKA S. A. istnieje na rynku od 2000 roku. Z upływem lat zdobyliśmy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu zaufało nam tak wielu Klientów w całej Polsce. Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu odbioru , transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z laboratoriów wymienionych powyżej oraz szeregu innych preparatów czy narzędzi, używanych w trakcie badań i doświadczeń naukowych

Najważniejsze informacje o wytwarzanych prze tego typu instytucje niebezpiecznych substancjach i sposobach ich przechowywania są dostępne poniżej:

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów laboratoryjnych

18 01 02 – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03 – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82  czyli np.: odpady zanieczyszczone krwią, wydzieliną  zawierającą czynniki chorobotwórcze lub zawierające krew w formie płynnej-  zanieczyszczone naczynia,  opatrunki,  gaziki, zużyte cewniki, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, strzykawki, szkło laboratoryjne, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie.

18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 np.: odzież jednorazowego użytku,

18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne  np. nieorganiczne i organiczne chemikalia laboratoryjne wraz z pozostałościami z diagnoz, nieopróżnione do końca opakowania po chemikaliach niebezpiecznych

18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 np. przeterminowane, zanieczyszczone chemikalia, przeterminowane zanieczyszczone chemikalia, odpady z aparatów diagnostycznych

18 01 08 – Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08

 09 01 01* –  Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 04* –  Roztwory utrwalaczy

Dozwolone sposoby i czas  przechowywania

Odpowiednio przystosowane pomieszczenie – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

Stacjonarne urządzenie chłodnicze – wymagania zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.07.2010 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi

18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*,  – Przechowywanie w temperaturze od  10 ° C do  18 ° C tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 72 godziny. W temp. poniżej 10 ° C okres magazynowania może trwać do 30 dni.

18 01 02* – Przechowywanie w temperaturze do 10° C do 72 godzin.

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 – Przechowywanie tak długo, jak pozwalają na to właściwości odpadów, jednak nie dłużej niż 30 dni.

Sposób pakowania odpadów

Odpady medyczne  o kodach  18 01 03; 18 01 04,  z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08* , z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej , koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie

Każdy pojemnik i każdy worek powinien posiadać odpowiednie oznaczenia umieszczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych, adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu, datę zamknięcia.

 

umowaPodpisz umowę