Sprawozdanie roczne BDO na kolejne lata

Zamawiam coroczną usługę generowania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w BDO. Koszt usługi to 50 zł netto / sprawozdanie.