Aktualizacja i wykreślenie z rejestru BDO

Czeka Cię aktualizacja wpisu lub wykreślenie z rejestru BDO? Dowiedz się, jak możesz to zrobić i w jakim terminie.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia podczas wypełniania wniosku o aktualizację, wyrejestrowanie z rejestru BDO lub składania jakichkolwiek innych dokumentów – podejmij współpracę z EMKA S.A. Jesteśmy profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem, którzy zajmą się dopełnieniem wszystkich formalności w Twoim imieniu! Zajmujemy się kompleksowym wsparciem naszych klientów we wskazanych czynnościach dotyczących obsługi systemu BDO. Dzięki automatyzacji procesów możesz zaoszczędzić czas i zredukować zbędny stres!

BDO – kiedy konieczna jest aktualizacja wpisu?

Aktualizacja w rejestrze BDO zaliczana jest do dodatkowych czynności, które podejmowane są przez podmioty znajdujące się w rejestrze. Wniosek aktualizacyjny składa się w sytuacji, w której zmienia się jakiekolwiek dane dotyczące podmiotu prowadzącego działalność. Wniosek dotyczący aktualizacji rejestru BDO należy złożyć w terminie do 30 dni od dokonania zmiany.

Zmiana może dotyczyć m.in.:

Jeżeli popełnisz błąd podczas wypełniania wniosku, zadbaj o jak najszybszą jego korektę. Wszystkie niepoprawne dane poprawisz dokonując aktualizacji wpisu. Za dokonanie zmian odpowiada Urząd Marszałkowski, który po wykonaniu zadania przesyła do przedsiębiorcy informację drogą elektroniczną.

Zastanawiasz się, jak zrezygnować z BDO?

Wykreślenie z rejestru BDO (wyrejestrowanie) odbywa się w momencie, w którym kończymy działalność gospodarczą. Jest to jednoznaczne z koniecznością wyrejestrowania przedsiębiorstwa z systemu BDO. W tej sytuacji masz 14 dni na złożenie stosownego wniosku oraz 7 dni na dostarczenie sprawozdania rocznego. Jednocześnie pamiętaj, że do wniosku o wykreślenie należy dołączyć dowód wpłaty w wysokości 10 zł.

Wniosek o wykreślenie z BDO składa się wyłącznie w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do BDO. Jeśli natomiast następuje zakończenie jednego z zakresów działalności – wystarczająca będzie aktualizacja wpisu.