Kody odpadów medycznych i weterynaryjnych

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych mieści się w zakresie działalności firmy EMKA. Wszystkie z odpadów medycznych i weterynaryjnych mają przypisane kody, który klasyfikują je ze względu na miejsce ich powstawania.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, odpadów medycznych oraz odpadów szpitalnych i odpadów laboratoryjnych zamieszczamy w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o sposobie i czasie ich przechowywania. Zapraszamy do lektury.