Kody odpadów medycznych i weterynaryjnych

Katalog odpadów BDO to dokument, który powinna znać każda osoba mająca do czynienia z tego typu odpadami. Będą to między innymi szpitale, różnego rodzaju laboratoria, przychodnie, gabinety kosmetyczne, gabinety stomatologiczne i inne placówki medyczne.

Grupy odpadów medycznych – jakie są?

Wszystkie jednostki medyczne muszą przestrzegać Rozporządzenia Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku, traktującego o odpowiedniej utylizacji odpadów medycznych. Wszystkie informacje odnośnie do poszczególnych zanieczyszczeń znajdziemy w rejestrze BDO. Taki kod odpadów BDO mówi o tym, jak bardzo dany odpad jest niebezpieczny. Zapisany tam kod odpadów medycznych będzie odpowiadał odpowiedniemu stopniowi zanieczyszczenia danych odpadów oraz stopnia zakażenia. Kod odpadu mówi o rodzaju odpadu, na przykład zawierającego żywe mikroorganizmy, toksyny, czy substancje chemiczne. Właśnie taki podział zastosował ustawodawca. Możemy wyróżnić trzy główne grupy ze względu na kod odpadów medycznych:

Grupy odpadów medycznych:

  • Grupa 1 – Odpady zakaźne;
  • Grupa 2 – Odpady niebezpieczne, inne niż zakaźne;
  • Grupa 3 – Odpady inne niż niebezpieczne.

Rodzaje odpadów medycznych

Grupa 1 Odpady zakaźne obejmują odpady medyczne o kodach:

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), (z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82)

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

* Te odpady niebezpieczne zawierają żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby zakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów.

Grupa 2 Odpady inne niż zakaźne obejmują odpady medyczne o kodach:

18 01 06** Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 08** Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 10** Odpady amalgamatu dentystycznego

** Te odpady niebezpieczne zawierają substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby niezakaźne u ludzi lub innych żywych organizmów, albo mogą być źródłem skażenia środowiska.

Grupa 3 Odpady medyczne inne niż niebezpieczne obejmują odpady medyczne o kodach:

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych mieści się w zakresie działalności firmy EMKA. Wszystkie z odpadów medycznych i weterynaryjnych mają przypisane kody, które klasyfikują je ze względu na miejsce ich powstawania.

Kody najczęściej wytwarzanych odpadów weterynaryjnych, odpadów medycznych w tymoraz odpadów szpitalnych i odpadów laboratoryjnych zamieszczamy dodatkowo w poszczególnych zakładkach na naszej stronie internetowej. Udostępniamy również informacje o sposobie i czasie ich przechowywania. Zapraszamy do lektury.

Rodzaje odpadów medycznych w przypadku gabinetów weterynaryjnych

Mało kto wie, że nawet gabinet weterynaryjny musi zadbać o odpowiednie przechowywanie i utylizację odpadów medycznych. Kody odpadów medycznych obejmują również odpady weterynaryjne, powstałe wskutek przeprowadzanych zabiegów i operacji na zwierzętach. Będą to odpady skażone, o których utylizację należy odpowiednio zadbać. Właściciel czy zarządca lecznicy musi przestrzegać tych samych przepisów, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku, co inne placówki medyczne przechowujące i utylizujące odpady niebezpieczne. Kody takich odpadów również znajdziemy w rejestrze BDO, będącym bezpośrednim załącznikiem do rozporządzeń Ministerstwa Klimatu. Jest to katalog odpadów niebezpiecznych, zawierający kody odpadów niebezpiecznych, w tym kody odpadów medycznych typu igły.

Opisywane kody odpadów są aktualne na rok 2022. Pełny katalog odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku znajdą Państwo na stronie isap.sejm.gov.pl.

Pobierz e-book

Miniporadnik BDO