Numer rejestrowy BDO – jak sprawdzić?

Zastanawiasz się, skąd wziąć numer rejestrowy BDO? Masz wątpliwości, czy powinieneś dołączyć do rejestru Bazy Danych o Opadach?

Czy wiesz, co to jest BDO na fakturze, paragonie lub umowie? Numer rejestrowy BDO jest nadawany wszystkim podmiotom, które dokonują rejestracji w bazie danych o odpadach. Obowiązek taki nakładają zapisy ustawy o odpadach, a dokładnie art. 57, które dokładnie określają, kto powinien dołączyć do rejestru.

Czy jesteś zapisany w rejestrze BDO lub Twój kontrahent, sprawdzisz tutaj wpisując odpowiedni numer rejestrowy BDO:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index

Skąd wziąć numer rejestrowy BDO? Wniosek o wpis do rejestru, a jednocześnie nadanie numeru BDO należy złożyć jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, grzywny lub sankcji administracyjnej na przedsiębiorcę.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja działalność powinna dołączyć do rejestru BDO – podejmij współpracę z EMKA S.A., a dokonamy dokładnej analizy profilu działalności Twojego przedsiębiorstwa. Jeżeli wyrazisz chęć – zajmiemy się rejestracją przedsiębiorstwa w systemie i dopełnieniem wszystkich formalności w systemie BDO w Twoim imieniu.

Jak sprawdzić numer rejestrowy BDO?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić numer rejestrowy BDO? Wystarczy, że skorzystasz z wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych w systemie BDO, którą znajdziesz w portalu. W menu znajdziesz zakładkę Rejestr podmiotów, a w niej bez problemu odszukasz wybraną firmę. Czy jesteś zapisany w rejestrze BDO lub Twój kontrahent, sprawdzisz tutaj wpisując odpowiedni numer rejestrowy BDO.
Jak sprawdzić czy kontrahent jest w systemie BDO? Jeżeli chcesz się upewnić, że konkretny przedsiębiorca zarządza odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wpisz jego nazwę, adres lub numer NIP w wyszukiwarkę, a znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje. Czy każdy może sprawdzić numer rejestrowy BDO? Tak! Dostęp do rejestru jest nieograniczony i bezpłatny dla każdego użytkownika.

Gdzie znaleźć numer rejestrowy BDO?

Przedsiębiorstwa, którym nadany został numer BDO mają obowiązek posługiwania się nim z obrocie. W ustawie znajduje się zapis, że BDO powinien być obecny na wszystkich dokumentach przygotowywanych w związku z prowadzoną działalnością. Jednak nie ustalono dokładnie, o które z nich chodzi. Najczęściej numer rejestrowy BDO widnieje na paragonach, fakturach i pieczęciach firmowych. BDO może pojawić się także w stopce firmowego papieru lub na umowach kupna sprzedaży.

Wiesz już gdzie sprawdzić numer rejestrowy BDO, ale masz wątpliwości dotyczące innych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami? Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy podczas rejestracji działalności w BDO i nadania numeru, czy chcesz, aby ewidencją dokumentów zajął się profesjonalista – skorzystaj z naszej oferty usług bdo i odzyskaj wolny czas na prowadzenie firmy!