Segregacja odpadów medycznych

Prawidłowa segregacja odpadów produkowanych podczas działania różnego rodzaju placówek medycznych jest niezbędna nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale również pod względem prawnym. O tym, jak powinna wyglądać segregacja odpadów medycznych, mówi rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. O czym powinniśmy pamiętać?

Rozporządzenie segregacji odpadów medycznych

Minister Zdrowia dnia 24 października 2017 roku wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami powstałymi podczas pracy jednostek leczniczych, z którego szczegółowo dowiadujemy się, jak podejść do tematu, jakim jest segregacja odpadów medycznych. Rozporządzenie mówi o tym, jak powinniśmy postępować w przypadku segregowania odpadów powstałych w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz poznajemy warunki transportu wewnętrznego takich odpadów w obiektach, w których udziela się świadczeń medycznych. Treść całego rozporządzenia znaleźć można na tej stronie.

Zasady segregacji odpadów medycznych

Zasady segregacji odpadów medycznych, chociaż z pozoru wydają się niezwykle skomplikowane, to tak naprawdę sama procedura segregacji odpadów medycznych jest na tyle łatwo skonstruowana, że powinien sobie z nią poradzić każdy. Segregacja odpadów medycznych w szpitalu i w innych jednostkach medycznych polega na:

  1. zbieraniu odpadów medycznych do odpowiednio przystosowanych pojemników oraz worków;
  2. planowaniu, do jakich kolorów worków i pojemników wrzucamy dane odpady medyczne;
  3. przestrzeganiu zasad transportowania odpadów medycznych wewnątrz placówki medycznej;
  4. przestrzeganiu zasad składowania odpadów medycznych, z uwzględnieniem podziału na odpady zakaźne oraz niezakaźne;
  5. zabezpieczeniu odpadów medycznych przed działaniem warunków zewnętrznych, w tym wilgoci czy substancji chemicznych.

Kolory worków segregacji odpadów medycznych

Zasady segregacji odpadów medycznych uwzględniają również podział ze względu na kolory worków, jakie stosujemy w jednostce medycznej. Aby zapewnić bezpieczeństwo swoje oraz pacjentów, należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, jeśli chodzi o same worki i pojemniki, wykorzystywane segregacji odpadów medycznych. Kolory worków nie są tu bez znaczenia.

Zgodnie z przytoczonym wcześniej dokumentem odpady medyczne muszą być zbierane do wysokiej jakości pojemników i worków. Występują one w trzech kolorach, z których każdy oznacza konkretne odpady. Tak więc do pojemników i worków koloru czerwonego, zbierane są odpady medyczne zakaźne, czyli takie, które mogą wywoływać poważne, a nawet śmiertelne choroby u ludzi i zwierząt. Kolor żółty oznacza odpady niebezpieczne, do których zaliczyć można, chociażby różne odczynniki chemiczne.

Pojemniki i worki innego koloru niż żółty i czerwony, tzn. niebieskie, czarne lub zielone, przeznaczone są na wszystkie pozostałe odpady medyczne. Wymienione worki i pojemniki powinny być odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, a także na wzmożone działanie substancji chemicznych.

Pobierz e-book

Miniporadnik BDO