Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to te, które ze względu na rodzaj lub skład mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt oraz środowisku.

W tej kategorii wyróżnia się kilka grup, m.in. niektóre odpady weterynaryjne t.j. krew, organy czy mikroorganizmy chorobotwórcze oraz odpady medyczne niebezpieczne. Prawidłowa segregacja, przechowywanie w przystosowanych warunkach i przez określony czas należą do obowiązków placówek, które je wytwarzają. Mogą być to apteki, przychodnie, szpitale, gabinety lekarskie, czy stomatologiczne.

Jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi rozpoczyna się w momencie ich wytworzenia. Należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami prawnymi i dowiedzieć się, jakie rodzaje odpadów niebezpiecznych wyróżniamy, aby móc prawidłowo je gromadzić oraz przechowywać do momentu odbioru. Unieszkodliwianie odpadów medycznych również musi odbywać się w kontrolowanych i przystosowanych do tego celu warunkach, dzięki odpowiedniej metodzie tj. poprzez termiczne przekształcanie.

Odpady medyczne – klasyfikacja

Odpady medyczne podlegają konkretnej klasyfikacji i muszą być gromadzone, a następnie neutralizowane z uwzględnieniem ich właściwości i stopnia niebezpieczeństwa. Dzieli się je na 3 podstawowe grupy:

Czy odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi?

Wiele osób zastanawia się, czym właściwie są odpady niebezpieczne (przykłady umieściliśmy powyżej). Zdecydowana większość odpadów medycznych zaliczana jest do kategorii niebezpiecznych. Przepisy ustawy z 2012 roku definiują odpady medyczne jako powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.
Przewóz odpadów niebezpiecznych musi odbywać się za pośrednictwem przystosowanych, wyposażonych i oznakowanych pojazdów zgodnie z wymogami ADR. Odpowiednie wymagania stawia się także przed osobą zajmującą się odbiorem, jak i transportem odpadów do miejsca ich neutralizacji. Musi ona ukończyć odpowiedni kurs i przedstawić pozytywny wynik egzaminu ADR.

Odbiór, przewóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi normami

Odbiór odpadów niebezpiecznych należy zlecić profesjonalnej firmie zewnętrznej, która dysponuje odpowiednim zapleczem logistycznym. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się o prawidłowy przebieg tej procedury i może zająć się prowadzeniem własnej działalności.

EMKA S.A. jako doświadczony partner zapewnia transport odpadów niebezpiecznych, w tym zakaźnych, z placówek prowadzących działalność leczniczą lub badawczą na terenie całej Polski. W zakresie naszej działalności leży także utylizacja odpadów niebezpiecznych. Cennik, jak i zakres oferty, na którą Państwo się zdecydują, uzależnione są od indywidualnych oczekiwań.

EMKA S.A. zajmuje się transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych

Każdy partner jest dla nas tak samo ważny niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, czy rodzaju prowadzonej działalności. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych odbywa się przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności z gwarancją bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników tego procesu.

Pomagamy naszym partnerom także w zakresie prowadzenia niezbędnej dokumentacji i przygotowywania sprawozdań. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą i kontaktu – przygotujemy dla Państwa spersonalizowaną ofertę.