Unieszkodliwianie odpadów medycznych a akty prawne

Zasady dotyczące przechowywania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych są ściśle określone w stosowanych aktach prawnych, między innymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz szeregu innych ustaw. Świadcząc usługi z zakresu odbioru oraz unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych i medycznych rygorystycznie przestrzegamy obowiązujących norm prawnych.