Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich
Data2024-07-01

Odwiedziliśmy obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich prezentując Olejomaty.

Prowadzona przez nas działalność sprawia, że przedstawicieli EMKA S.A. można spotkać nie tylko w wielu miejscach w Polsce i za granicą, ale także na przeróżnych wydarzeniach branżowych – także dotyczących samorządów. Nie inaczej było podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich, które miały miejsce 18 czerwca w Warszawie. To właśnie tam, pośród wielu delegatów, znalazło się także stoisko EMKA S.A. wraz z naszymi przedstawicielami i Olejomatem, który wzbudza coraz większe zainteresowanie po stronie samorządowców.

 

Czym jest Związek Miast Polskich?

Związek Miast Polskich to najstarsza organizacja samorządowa w Polsce, która ma swoje korzenie jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej, bo posiada bogate tradycje z okresu międzywojennego. W latach 1917-1939 Związek był aktywny w zakresie lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Zajmował się również działalnością wydawniczą, szkoleniową oraz wymianą doświadczeń. Współpracował z podobnymi organizacjami zagranicznymi.
Po II wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została niestety przerwana. W pierwszych wolnych wyborach lokalnych po wojnie, 27 maja 1990 roku, podjęto inicjatywę odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady około 60 miast zdecydowały o przystąpieniu do Związku, a w styczniu 1991 roku w Poznaniu, gdzie Związek ma swoją statutową siedzibę, odbył się Kongres Restytucyjny.

Obecna misja ZMP

Od 1990 roku Związek Miast Polskich ponownie aktywnie uczestniczy w najnowszej historii polskiej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w kraju, zrzeszającą 360 miast, zamieszkiwanych przez ponad 78% miejskiej ludności Polski. ZMP jest stowarzyszeniem miast, którego celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczo-kulturalnego rozwoju polskich miast.
Misją ZMP jest efektywnie wspieranie polskich miast w działaniach na rzecz ich rozwoju społecznego i gospodarczego, a także promowanie dobrych praktyk w nowoczesnym i innowacyjnym zarządzaniu wspólnotami samorządowymi. Związek współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi i prywatnymi, aby zapewnić miastom jak najlepsze warunki do świadczenia najwyższej jakości usług publicznych.

Zgromadzenie Ogólne ZMP i stoisko EMKA S.A.

Ponad 200 delegatów z miast członkowskich ZMP oraz 50 gości – m.in. przedstawicieli rządu, parlamentu oraz dziennikarzy i obserwatorów – zebrało się 18 czerwca 2024 roku w Warszawie podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. Wśród zaproszonych gości pojawili się także przedstawiciele EMKA S.A., którzy zjawili się ze stoiskiem promocyjno-informacyjnym, na którym na zainteresowanych czekał także Olejomat. Nasi eksperci z przyjemnością dzielili się ze zgromadzonymi gośćmi informacjami na temat selektywnej zbiórki zużytego oleju kuchennego (UCO) oraz realnej szansy walki z tym problemem dzięki wykorzystaniu Olejomatu. Nasza obecność podczas obrad miała na celu zachęcenie przedstawicieli dużych, średnich i małych miast do włączenia się w organizowaną przez nas akcję „Olej zdasz, drzewko masz”, dzięki której wspólnie możemy zadbać o środowisko naturalne, niwelując istotny z perspektywy samorządów problem recyklingu zużytego oleju spożywczego.