ESG

ESG odnosi się do środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ang. Environmental, Social, and Governance), które stanowią trzy kluczowe obszary, na które skupiają się firmy i inwestorzy, aby mierzyć wpływ społeczny i środowiskowy oraz skuteczność zarządzania w firmach, w które inwestują.

ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG
ESG

W Kędzierzynie-Koźlu zbudowaliśmy instalację do odzysku energii z odpadów powstających głównie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z terminologią przemysłową sercem jest instalacja do termicznego przekształcania odpadów. 

Instalacja jest przeznaczona wyłącznie do spalania odpadów medycznych, ponieważ jesteśmy firmą o takiej specjalizacji. W instalacji będą spalane odpady pochodzące między innymi ze Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Bliskość instalacji pozwoli na oferowanie placówkom medycznym z terenu Kędzierzyna-Koźla atrakcyjnych warunków współpracy.

Odpady powstające w wyniku udzielania świadczeń medycznych w większości składają się z tekstyliów i tworzyw sztucznych. Zawierają w sobie bardzo dużą ilość niewykorzystanej energii (ok. 23 MJ/kg odpadu), którą w wyniku termicznego przekształcenia zamienia się na parę wodną. Tę następnie można przesyłać do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamienić na energię elektryczną. Podobne rozwiązanie świetnie sprawdza się w ITPO w Bydgoszczy, gdzie jedna z bliźniaczych instalacji zaopatruje w energię Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. 

W naszych zakładach zainstalowany jest pełen monitoring wszystkich emisji. Dwa razy w roku system, w który jako firma nie możemy ingerować, generuje kompleksowe raporty przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dodatkowo Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska może w każdej chwili przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę emisji spalin z instalacji.

W skład instalacji, o stosunkowo niewielkiej kubaturze, wchodzą dwie hale – obie o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, a także komin, który będzie miał około 15 metrów wysokości. Nasza instalacja będzie przetwarzać maksymalnie 400 kg odpadów medycznych na godzinę.