Wkrótce otwarcie ITPO w Redzikowie

Wkrótce otwarcie ITPO w Redzikowie
Data2024-07-11

Nowa inwestycja firmy EMKA S.A. w Strefie Ekonomicznej w Redzikowie nabiera rozpędu.

EMKA S.A. to polska firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych. Obecnie trwa ostatni etap budowy nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, która powstaje w Gminie Redzikowo na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prace budowlane rozpoczęły się w drugiej połowie 2022 roku, a pełne uruchomienie instalacji planowane jest jeszcze w tym roku. Obecnie trwają zawansowane prace wykończeniowe. W dniu 28 czerwca 2024 roku Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Redzikowo i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odwiedzili miejsce inwestycji, aby osobiście zapoznać się z jej postępami i znaczeniem tego przedsięwzięcia dla regionu

Wizyta Marszałka Województwa Pomorskiego

Nowa instalacja będzie spełniać najwyższe normy środowiskowe. Ponadto, proces przetwarzania odpadów medycznych na energię cieplną i elektryczną wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Jestem bardzo zadowolony, że taka inwestycja powstaje w naszym województwie. Dzięki nowej generacji instalacji możemy wprowadzić komfortowe i efektywne rozwiązania zarówno dla szpitali, jak i dla środowiska naturalnego. Jest to krok w stronę poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Z pewnością też inwestycja przyniesie wiele korzyści społeczności lokalnej.” – mówi Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk.

 

Korzyści dla Słupskiej Strefy Ekonomicznej

W zakładzie planuje się zatrudnić około 30 osób do pracy przy obsłudze instalacji oraz w magazynie. Pracę znajdą operatorzy, pomocnicy operatorów, pracownicy biurowi czy magazynierzy. Rekrutacja rozpocznie się wraz z rozpoczęciem realizacji montażu elementów linii technologicznej.
„Atrakcyjne i strategiczne położenie przy budującej się drodze ekspresowej S6 nie tylko poprawia dostępność komunikacyjną, ale również zwiększa efektywność logistyczną. Cieszymy się, że firma o takiej renomie i doświadczeniu wybrała właśnie naszą lokalizację.”– dodaje Prezes Kamiński.

„Projekt firmy EMKA wpływa na atrakcyjność inwestycyjną Strefy jako optymalnego miejsca dla nowych inwestorów, potencjalnie zainteresowanych wykorzystaniem ekologicznej energii cieplnej w swoich procesach produkcyjnych i przemysłowych.” – podkreśla Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Zadowolenie samorządu

„Jako samorząd, jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta, strategiczna inwestycja powstanie właśnie w Gminie Redzikowo. To wyjątkowo ważne przedsięwzięcie, które przyniesie korzyści dla całego regionu, a nawet województwa. Firma Emka, jest obecna na terenie naszego samorządu już od kilku lat. Dotychczasowa współpraca oraz wspólnie podejmowane przedsięwzięcia – społeczne i ekologiczne, dają pozytywne rezultaty dla lokalnej społeczności. Wspieranie inwestorów oraz niezbędna pomoc przy realizowaniu inwestycji, jest jednym z kluczowych celów w naszej strategii rozwoju. Przedsiębiorcy, którzy już działają na naszym terenie to firmy, które wprowadzają innowacje i nowe technologie, to sprawia, że Gmina Redzikowo staje się nowoczesna i konkurencyjna” – dodaje p. Barbara Dykier Wójt Gminy Redzikowo.

Instalacja w Redzikowie, będąca nowoczesnym przedsięwzięciem opartym na zaawansowanych technologiach, stanowi istotny element strategii zrównoważonego rozwoju. To nowoczesne rozwiązanie nie tylko będzie efektywnie unieszkodliwiać odpady medyczne, ale również przyczyni się do poprawy jakości życia w regionie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i zwiększenie lokalnych możliwości gospodarczych.

Rozwój firmy EMKA S.A.

“Celem firmy EMKA S.A. jest zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego zarządzania odpadami medycznymi. Otwarcie nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów, drugiej tego typu inwestycji realizowanej przez firmę EMKA S.A., nie tylko pokazuje nasze zaangażowanie w ochronę zdrowia publicznego i środowiska, ale także w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki tej instalacji będziemy mogli skutecznie unieszkodliwiać odpady medyczne na terenie całego Pomorza, minimalizując ich wpływ na otoczenie, ale także odzyskiwać energię z powstałych odpadów medycznych. To przedsięwzięcie jest dowodem na to, że możemy i musimy działać odpowiedzialnie, myśląc o przyszłych pokoleniach, ponieważ Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, lecz pożyczamy ją od naszych dzieci.” – podkreśla Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu EMKA S.A.


EMKA od początku swojego istnienia aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności, co planuje kontynuować również w Redzikowie. Wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji przyniesie korzyści mieszkańcom regionu, podobnie jak miało to miejsce w innych lokalizacjach, w których firma prowadzi swoją działalność. Jednym z flagowych projektów jest regularnie prowadzona akcja ekologiczna: „Odpad zdasz, drzewko masz!”. Wkrótce w Gminie Redzikowo, jako pierwszej w Polsce, zostanie uruchomiony system do zbiórki zużytego oleju kuchennego – Olejomaty. To kolejny projekt proekologiczny firmy EMKA, który będzie kontynuowany również w innych samorządach w całej Polsce.