W jaki sposób oznacza się worki i pojemniki z odpadami medycznymi?

W jaki sposób oznacza się worki i pojemniki z odpadami medycznymi?
Data2018-04-11

Odpady medyczne to odpady powstające na skutek udzielania świadczeń zdrowotnych lub prowadzenia badań albo doświadczeń naukowych w placówkach do tego przeznaczonych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety itp.). Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne zastosowano odpowiednią klasyfikację i wytyczne dotyczące ich utylizacji.

Segregacja odpadów medycznych

W celu ułatwienia zarządzania odpadami medycznymi wprowadzono trzy kolory worków i pojemników do przechowywania określonych odpadów. W pojemnikach i workach jednorazowego użycia koloru żółtego znajdują się: chemikalia, odczynniki chemiczne (zawierające substancje niebezpieczne); leki cytotoksyczne i cytostatyczne; odpady dentystyczne. W pojemnikach i workach jednorazowego użycia koloru czerwonego znajdują się: części ciała; substancje służące konserwacji krwi oraz pojemniki; odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub toksyny; resztki posiłków pacjentów z oddziałów zakaźnych. W pojemnikach i workach jednorazowego użycia w pozostałych kolorach (innych niż żółty i czerwony) znajdują się: narzędzia chirurgiczne i zabiegowe; opatrunki; pościel, odzież, artykuły higieniczne; chemikalia i leki niezakwalifikowane do poprzednich rodzajów pojemników.

Oznaczanie pojemników i worków

Każdy pojemnik lub worek jednorazowego użytku powinien, po wypełnieniu jego zawartości i przeznaczeniu do utylizacji, zawierać kilka podstawowych danych służących do identyfikacji. Wśród podstawowych informacji jest kod odpadów według aktualnej klasyfikacji, miejsce powstania (w tym nazwa wytwórcy odpadów, np. Prywatna Opieka Medyczna Jan Kowalski, numer REGON wytwórcy odpadów, numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wraz z podaniem organu rejestrowego) oraz godzinę otwarcia i zamknięcia worka.

Prawidłowe, zgodne z obowiązującymi przepisami, oznaczenia worków i pojemników z odpadami medycznymi pozwala nie tylko uniknąć kar finansowych z powodu niewłaściwej segregacji, ale też przyczynia się do wysokich standardów sanitarnych.