Unieszkodliwianie odpadów medycznych w spalarni – najważniejsze informacje

Unieszkodliwianie odpadów medycznych w spalarni-min
Data2018-01-25

Jedyną przewidzianą przez prawo formą unieszkodliwiana odpadów medycznych i weterynaryjnych jest ich spalanie w spalarniach. Z miejsca powstania odbierają je specjalne firmy, które w bezpieczny sposób transportują je do najbliższej spalarni – znajdującej się w tym samym województwie. Podobnie jak sam sposób segregowania i przechowywania odpadów, funkcjonowanie spalarni również jest regulowane przez przepisy prawne.

Prawidłowe spalanie

Mówiąc o unieszkodliwianiu odpadów medycznych, mamy na myśli przede wszystkim likwidację zagrożenia infekcyjnego, które stwarzają odpady zakaźne, zneutralizowanie niebezpiecznych dla środowiska związków chemicznych zawartych np. w przeterminowanych lekach, a także spopielenie tkanek ludzkich w celu zniszczenia ich materii i kształtu. Wszystko to można uzyskać właśnie poprzez spalanie.

Aby zachować bezpieczeństwo i prawidłowo unieszkodliwić odpady medyczne, spalanie powinno przebiegać w określony sposób. W przypadku odpadów wysoce zakaźnych ważne, aby tuż po przywiezieniu umieścić pojemniki bezpośrednio w piecu, tak by ograniczyć kontakt personelu i pozostałych odpadów z wirusami i bakteriami. Określona jest również wymagana temperatura spalania, która wynosi min. 1100oC dla odpadów medycznych i weterynaryjnych o kodach 18 01 08* i 18 02 07*, a dla pozostałych – 850oC. Na wypadek gdyby temperatura spadła poniżej wymaganej normy, spalarnia powinna posiadać uruchamiający się automatycznie dodatkowy palnik. Dodatkowo odpady powinny być podawane do komór automatycznie.