Renoma i wiarygodność w gospodarowaniu odpadami

Renoma i wiarygodność  w gospodarowaniu odpadami
Data2019-01-29

W minionym roku Polacy zostali przytłoczeni skalą pożarów jakie miały miejsce na składowiskach odpadów lub w firmach zajmujących się ich przetwarzaniem lub zagospodarowywaniem.Pożary wybuchały niemalże w każdym tygodniu, głównie nocą i zwykle w czasie, kiedy akurat nie było nikogo z nadzoru, kto mógłby dostatecznie szybko zareagować na rozprzestrzeniający się ogień.

Jak się można łatwo domyślić, pożary te były najczęściej nieprzypadkowe i wiązały się z różnymi patologiami w gospodarce odpadami. Dlatego tak ważne jest aby wytworzone przez siebie odpady, w tym zwłaszcza odpady niebezpieczne, do których zaliczane są odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne powierzać firmie o ugruntowanej renomie. Wytwórcy często nie zdają sobie sprawy jakie duże ryzyko odpowiedzialności karnej i finansowej ponoszą wybierając na usługodawcę firmę, która praktycznie nie posiada żadnego zaplecza technicznego i ludzkiego.

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych obwarowany jest wieloma rygorami, które jednoosobowe firmy często lekceważą lub nie są w stanie im sprostać. Firmy takie jak EMKA SA mające odpowiedni potencjał zarówno w dostępie do infrastruktury, dzięki której zapewniają utylizację odpadów medycznych i weterynaryjnych zgodnie z wymogami prawa, jak i ludzki umożliwiający sprawne funkcjonowanie firmy pomimo zdarzeń losowych takich jak choćby absencja chorobowa części pracowników.

Zatem pamiętajmy – wybierając firmę, której powierzymy unieszkodliwianie odpadów medycznych lub unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, odpadów szpitalnych, pozabiegowych czy przeterminowanych leków, dopilnujmy aby firma taka byłą sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, który nie tylko zutylizuje odpady niebezpieczne lub odpady zakaźne, ale także zapewni ich wytwórcom poczucie bezpieczeństwa prawnego i biznesowego.