Przypomnienie o obowiązku szkolenia

Data2023-06-01

Przypominamy o obowiązku szkoleń pracowników, których zakres obowiązków dotyczy wykonywanych czynności z udziałem towarów niebezpiecznych.


W nawiązaniu do wiążącej nas Umowy o współpracy w zakresie spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, określonych w Umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) przypominam o obowiązku szkolenia pracowników, których zakres obowiązków i odpowiedzialności dotyczy wykonywanych czynności z udziałem towarów niebezpiecznych oraz o obowiązku wdrożenia instrukcji postępowania z towarami niebezpiecznymi. Link do szkolenia i instrukcje do pobrania znajdziecie Państwo tutaj: https://ekoemka.com.pl/szkolenie-adr/