Segregacja odpadów medycznych – najważniejsze informacje

Segregacja odpadów medycznych – najważniejsze informacje
Data2021-04-05

Odpady medyczne są to odpady, które powstają przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych. Zasady ich segregacji zostały określone poprzez projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Rozporządzenie w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków.

Pojemniki/worki koloru czerwonego
Do nich zbiera się najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich:
– organy i części ciała (kod 18 01 02)
– pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty (kod 18 01 02*)
– inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny (kod 18 01 03*)
– zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych (kod 18 01 80*)
– pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych (kod 18 01 82*)

Pojemniki/worki koloru żółtego
Do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się mniej niebezpieczne odpady medyczne i zaliczamy do nich:
– wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne (kod 18 01 06*)
– leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 01 08*)
– odpady amalgamatu dentystycznego (18 01 10*)

Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone)
Do tego rodzaju pojemników zbieramy pozostałe odpady medyczne i zaliczane są do nich:
– narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (kod 18 01 01)
– materiałowe lub gipsowe opatrunki (kod 18 01 04)
– pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy (kod 18 01 04)
– chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 01 06 (kod 18 01 07)
– leki, które nie zostały zakwalifikowane do kodu 18 01 08 (kod 18 01 09)
– zużyte peloidy inne od wymienionych pod kodem 18 01 80 (kod 18 01 81)

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z powyższym podziałem.