Przepisy dotyczące segregacji odpadów medycznych

Przepisy dotyczące segregacji odpadów medycznych
Data2021-04-05

Odpady medyczne – co to jest, gdzie należy je wyrzucać i jak utylizować? Mamy świadomość, że nie zna odpowiedź na postawione pytania, a jest ona istotna szczególnie z perspektywy podmiotów, które je wytwarzają. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami w tym temacie!

Odpady medyczne – co to?

Dla osób zastanawiających się co to są odpady medyczne, przygotowaliśmy definicję zawartą w przepisach prawa. Zgodnie z zapisami odpady medyczne to odpady, które powstają przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych. Lista podmiotów gospodarczych, które podlegają obowiązkowi segregacji odpadów medycznych jest długa, a wśród nich wymienia się m.in. szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne, laboratoria, a także studia tatuażu, salony fryzjerskie i kosmetyczne.

Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami medycznymi

Wszystkie podmioty prowadzące działalność leczniczą lub badawczą zobowiązane do prawidłowego segregowania odpadów medycznych, a następnie magazynowania ich w odpowiednio przystosowanych warunkach. Jakiekolwiek nieprawidłowości na tych etapach mogłyby stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych organizmów żywych, a także bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Gdzie zgłaszać wytwarzane i przekazywane odpady medyczne? Każdy podmiot musi zarejestrować się w systemie BDO, a następnie prowadzić bieżącą ewidencję rodzaju i ilości odpadów, a następnie zapewnić odbiór odpadów medycznych przez profesjonalną firmę.

Gdzie wyrzucić odpady medyczne?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o określonym kolorze, a do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków. Gdzie wyrzucać odpady medyczne?

Wszystkie odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w miejscu ich powstawania oraz umieszczane w wytrzymałych pojemnikach lub workach, które są odporne na działanie czynników zewnętrznych takich jak wilgoć oraz na działanie substancji chemicznych. Przedmioty o ostrych zakończeniach muszą być bezwzględnie zbierane do sztywnych pojemników jednorazowych, a ich kolor musi być zgodny z poniższym podziałem. Poniżej wskazujemy dokładną listę, co jest odpadem medycznym.

Pojemniki/worki koloru czerwonego

Do nich zbiera się najbardziej niebezpieczne, zakaźne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich:

 • organy i części ciała (kod 18 01 02*),
 • pojemniki na krew i służące do jej przechowywania konserwanty (kod 18 01 02*),
 • inne odpady, w których znajdują się żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny (kod 18 01 03*),
 • zużyte po zabiegach w ramach działalności leczniczej peloidy o właściwościach zakaźnych (kod 18 01 80*),
 • pozostałości z żywienia pacjentów przebywających na oddziałach zakaźnych (kod 18 01 82*).

Pojemniki/worki koloru żółtego

Do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się niebezpieczne ale niezakaźne odpady medyczne i zaliczamy do nich:

 • wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne (kod 18 01 06*),
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 18 01 08*),
 • odpady amalgamatu dentystycznego (18 01 10*).

Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone)

Do tego rodzaju pojemników zbieramy pozostałe odpady medyczne i zaliczane są do nich:

 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe (kod 18 01 01),
 • materiałowe lub gipsowe opatrunki (kod 18 01 04),
 • pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy (kod 18 01 04),
 • chemikalia i odczynniki chemiczne, które nie są zaliczane do kodu 18 01 06 (kod 18 01 07),
 • leki, które nie zostały zakwalifikowane do kodu 18 01 08 (kod 18 01 09),
 • zużyte peloidy inne od wymienionych pod kodem 18 01 80 (kod 18 01 81).

Kto odbiera odpady medyczne?

Prawidłowa segregacja i przechowywanie odpadów medycznych należą do obowiązków podmiotu je wytwarzającego. Pojawia się pytanie: co dalej? Gdzie oddać odpady medyczne? Odbiorem, a następnie bezpiecznym transportem do miejsca utylizacji zajmują się firmy, które dysponują zapleczem logistycznym. Do tego celu niezbędne jest posiadanie pojazdów odpowiednio wyposażonych i oznakowanych.

Kto odbiera odpady medyczne? Może to zrobić wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, czyli odbyła i z pozytywnym wynikiem ukończyła odpowiednie szkolenie.

Jak wygląda prawidłowa utylizacja odpadów medycznych?

Nie tylko prawidłowe gromadzenie i przewóz, ale także utylizacja odpadów medycznych jest istotna dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Jak wygląda ten proces? Zgodnie z prawem jedyną dopuszczalną metodą unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych jest przekształcanie termiczne. Umożliwia znaczną redukcję ilości odpadów oraz ich unieszkodliwienie, dzięki czemu nie stanowią już zagrożenia dla zdrowia i życia.

Wskazaliśmy, co toodpady medyczne i jak należy z nimi postępować. Część obowiązków leży po stronie podmiotów je wytwarzających. Choć odbiór i transport można zlecić firmie zewnętrznej, to o skutecznym pozbyciu się ich mówi się dopiero w momencie przekazania ich do miejsca, w którym odbędzie się utylizacja.

Chcąc mieć pewność, że wszystkie etapy będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, warto podjąć współpracę do rzetelnym partnerem. EMKA S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowała kompleksową ofertę współpracy dla swoich klientów. Wspiera na każdym etapie postępowania, doskonale wie jak utylizować odpady medyczne i realizuje swoje obowiązki w ustalonym terminie.