Problem z przeterminowanymi lekami?

Problem z przeterminowanymi lekami?
Data2018-02-28

Leki gromadzone w domu, punkt medyczny znajdujący się w miejscu pracy, apteczka samochodowa – bardzo często wyposażane są na wszelki wypadek, tak by móc zapewnić sobie doraźną pomoc podczas złego samopoczucia i nie zawsze zostają szybko spożyte. Tymczasem po kilkunastu miesiącach termin ważności farmaceutyków upływa i nie można ich stosować. Tu pojawia się problem: gdzie można wyrzucić przeterminowane leki? Bardzo wielu konsumentów nawet nie próbuje się zastanowić nad tą kwestią, tymczasem umieszczenie ich w koszu na śmieci czy spuszczenie w toalecie nie jest rozsądnym rozwiązaniem…

Substancje chemiczne

Miejmy na uwadze, że farmaceutyki przede wszystkim składają się ze związków chemicznych o bardzo silnym działaniu. Jeśli więc zostaną wyrzucone do kosza nie śmieci trafiają na komunalne wysypisko na śmieci niedostosowane do przyjmowania tego typu odpadów niebezpiecznych. Tam mogą mieć kontakt z glebą, roślinami i zwierzętami, które często upatrują w nich pożywienie. W wyniku rozkładu związki te stają się bardzo niebezpieczne i z łatwością przenikają do gleby i wód. W organizmach żywych mogą doprowadzić do szeregu mutacji i zaburzeń. Równie niebezpieczne jest wyrzucanie leków do kanalizacji – wówczas trafiają one do oczyszczalni ścieków, które nie są przystosowane do oczyszczania wody ze związków tego rodzaju.

Na szczęście z pomocą przychodzą apteki, ośrodki zdrowia i gminne urzędy gospodarki komunalnej, w których ustawiane są pojemniki na przeterminowane leki lub które organizują okresowe zbiórki medykamentów. Po zebraniu trafiają one do spalarni, gdzie zostają unieszkodliwiane.