Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie dentystycznym

Postępowanie z odpadami medycznymi w gabinecie dentystycznym
Data2018-02-15

Gabinety dentystyczne to jedne z miejsc, gdzie w wyniku świadczenia opieki medycznej powstają odpady medyczne. Te ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko oraz możliwość roznoszenia różnorodnych drobnoustrojów chorobotwórczych objęte są szczególnymi obostrzeniami dotyczącymi postepowania i recyklingu. Warto podkreślić, że ich prawidłowe segregowanie i przechowywanie jest podstawą zachowania bezpieczeństwa w gabinecie dentystycznym. Pozwala chronić zdrowie jego personelu i pacjentów, a w późniejszym etapie – znacznie zminimalizować ryzyko skażenia środowiska naturalnego. Każdy gabinet powinien więc podpisać umowę z firmą świadczącą usługi odbioru i transportu odpadów medycznych. Zanik jednak je przekaże musi odpowiednio je magazynować.

W jaki sposób postępować z poszczególnymi typami odpadów medycznych?

Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie zużyte ostre narzędzia – igły, wiertła i ostrza. Może na nich znajdować się krew wraz z bakteriami chorobotwórczymi, a także stwarzają one ryzyko skaleczenia. Dlatego dentyści zobowiązani są do umieszczania ich w sztywnym plastikowym pojemniku jednorazowym, zapełniając nie więcej niż 2/3 jego pojemności. Nieostre odpady, które mogą być źródłem zakażenia umieszcza się w czerwonym worku umocowanym na specjalnym pedałowym stelażu lub na koszu pedałowym. Z kolei resztki leków, substancji chemicznych i wypełnień to odpady specjalne, które umieszcza się w worku koloru żółtego. Worki również nie mogą być zapełnione powyżej 2/3 swojej objętości. Odpady medyczne zbiera się w miejscu ich powstawania, a raz zamkniętych worków czy pojemników nie można ponownie otworzyć. Reszta odpadów takich jak opakowania po medykamentach, strzykawkach etc. powinna być magazynowana w worku niebieskim i traktowana jako odpady komunalne.