Odpady weterynaryjne wymagają specjalnego postępowania

Odpady weterynaryjne wymagają specjalnego postępowania
Data2018-08-28

Prawidłowe unieszkodliwianie odpadów powinno stanowić jeden z priorytetów w prowadzeniu odpowiedzialnej i nowoczesnej praktyki weterynaryjnej. Dla zakaźnych odpadów weterynaryjnych przewidziano ściśle określoną metodę gospodarowania odpadami, dotyczącą zarówno sposobu postępowania, jak i technologii. Zakaźne odpady weterynaryjne powinny być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych polegające na istotnej przebudowie struktury odpadu kończącej się na procesie jego spopielenia.

Sposób postępowania

Odpady weterynaryjne trzeba magazynować w oznakowanych, szczelnych i zamykanych kontenerach, pojemnikach odpornych na działanie substancji zawartych w odpadach, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, przekłucie lub przecięcie – przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów. Ściany i podłogi w magazynie odpadów muszą być wykonane z gładkich, zmywalnych materiałów, które umożliwiają dezynfekcję. Pomieszczenie ma być wyposażone w system wentylacyjny oraz urządzenia, które zapewnią utrzymanie temperatury poniżej 10°C i bieżący pomiar temperatury. Jeżeli magazyn odpadów zakaźnych ma przedsionek, należy zainstalować w nim umywalkę z baterią bezdotykową. Trzeba zapewnić dopływ bieżącej zimnej i ciepłej wody, dozowniki z mydłem i środek do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku. Chodzi o możliwość umycia rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu. Należy też wydzielić odrębne miejsca do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych ochraniaczy przez osoby przebywające w magazynie. Gdy pomieszczenie nie ma przedsionka, umywalkę trzeba zainstalować w innym miejscu.

Jak postępować w przypadku awarii spalarni odpadów weterynaryjnych?

Lekarz weterynarii przed skierowaniem odpadów weterynaryjnych do procesu spalania jest zobowiązany do magazynowania odpadów odpowiednio do ich właściwości. Sposób ich magazynowania musi zapobiegać rozprzestrzenianiu i niekorzystnemu oddziaływaniu odpadów na zdrowie ludzi i środowisko. Przed odprowadzeniem odpadów należy je gromadzić, zadbać i oczyścić ewentualne odcieki. Czas magazynowania odpadów zakaźnych nie może przekraczać 48 godzin w temperaturze do 10°C. W przypadku awarii spalarni odbierającej odpady dopuszcza się dłuższe magazynowanie odpadów w temperaturze do 10°C. Może to trwać tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości oraz warunki, w jakich je przechowujemy, ale nie dłużej niż 30 dni od wystąpienia awarii spalarni odpadów.