Odpady medyczne powstające w gospodarstwach domowych

Odpady medyczne powstające w gospodarstwach domowych
Data2018-01-18

Mówiąc o odpadach medycznych i weterynaryjnych, zazwyczaj rozważamy sytuację szpitali,  gabinetów lekarskich, przychodni, laboratoriów, aptek czy lecznic weterynaryjnych, rzadko jednak zwracamy uwagę na to, że w wielu domach również generowane są odpady medyczne i niestety rzadko bywają magazynowane i segregowane w należyty sposób. Wystarczy wspomnieć cukrzyków, którzy codziennie wyrzucają zużyte igły i gaziki, czy też osoby, które opiekują się w domach niepełnosprawnymi. Okazuje się, że mają one problem z utylizacją odpadów medycznych, ponieważ przepisy prawne nie obejmują odpadów powstających w domach.

Odpady medyczne czy komunalne?

W świetle prawa, odpadami medycznymi nazywamy jedynie odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Dlatego też odpady takie jak opatrunki, strzykawki etc., które wytworzone zostały w gospodarstwach domowych zaliczają się do odpadów komunalnych. Z tego z kolei wynika, że można je wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Jednakże należy zwrócić uwagę na to, że są to odpady niebezpieczne, dlatego też powinno się dołożyć starań, aby nie narazić osób uczestniczących w ich dalszej segregacji i utylizacji. Bardzo ważne jest, aby przed wyrzuceniem, zabezpieczyć je. Można włożyć je do plastikowego pojemnika, butelki czy kartonu i opisanie ich zawartości. Jednakże najlepiej udać się do urzędu gminy i zorientować się, czy w miejscu zamieszkania prowadzona jest zbiórka objazdowa, czy istnieją gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych lub też czy w przychodniach ustawione są specjalne pojemniki i korzystać z dogodnej dla siebie formy. Takie rozwiązania są bowiem bezpieczne zarówno dla ludzi, jaki i dla środowiska.