Odpady medyczne – powstają nie tylko w szpitalach

Odpady medyczne – powstają nie tylko w szpitalach
Data2018-02-06

Hasło „odpady medyczne” jest doskonale znane konsumentom, jednakże w zdecydowanej większości są oni przekonani, że problem ten dotyczy jedynie szpitali i lecznic weterynaryjnych. Sama definicja tychże odpadów wskazuje na taką interpretację, ponieważ są to pozostałości po udzielaniu świadczeń medycznych, jak również badań prowadzonych w tej sferze. Pamiętać jednak należy, że termin ten jest zdecydowanie szerszy, a odpady tego rodzaju powstają w wielu innych miejscach.

Szpitale, gabinety, domy, salony kosmetyczne

Do odpadów medycznych zaliczamy więc przede wszystkim substancje organiczne – krew, materiały zanieczyszczone krwią, materiały zanieczyszczone wydalinami i wydzielinami, amputowane części ciała i organy, kultury mikrobiologiczne. Uwagę należy zwrócić również na narzędzia i materiały higieniczne nienadające się do sterylizacji – igły, strzykawki, ostre narzędzia takie jak skalpele, opatrunki, rękawice itp. Odpadami medycznymi nazywane są również środki farmaceutyczne. Już w tym miejscu warto więc postawić pytanie: czy zużyte opatrunki, igły i przeterminowane leki powstają jedynie w szpitalach i ośrodkach zdrowia? Oczywiście, że nie. Wystarczy wspomnieć cukrzyków czy osoby przewlekle chore, które poddane są opiece w domu, a także każde gospodarstwo domowe, w którym spożywa się medykamenty. Prócz tego zwróćmy uwagę na gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie i salony tatuażu, a więc wszystkie miejsca, w których podczas usług może zachodzić ingerencja w tkankę ludzką.

Dlaczego tak ważne jest, aby zdać sobie sprawę, gdzie powstają odpady medyczne? Ponieważ zaliczane są one do grupy odpadów niebezpiecznych – stanowią zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, a także objęte są specjalnymi procedurami utylizacji.