Ochrona środowiska a innowacje

Ochrona środowiska a innowacje
Data2024-06-14

Wzięliśmy udział w konferencji Innowacyjny Samorząd organizowanej przez Serwis Samorządowy PAP.

Każda okazja do wymiany myśli i poznania opinii innych osób, a zarazem podjęcia próby wypracowania kompromisu, który jest sytuacją typu win-win dla każdego – jest na wagę złota. Wiemy o tym doskonale, dlatego niejednokrotnie pojawiamy się na konferencjach branżowych nie tylko jako uczestnicy czy wystawcy, ale także prelegenci i uczestnicy debat. Nie inaczej było we wtorek, 28 maja 2024 roku podczas zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP debaty, zatytułowanej „Ochrona środowiska a innowacje”, przeprowadzonej w ramach projektu Innowacyjny Samorząd.

 

 

Czym jest Innowacyjny Samorząd?

„Innowacyjny Samorząd” to inicjatywa realizowana przez Serwis Samorządowy PAP, której głównym celem jest wyłonienie i wyróżnienie najbardziej nowatorskich samorządów w naszym kraju. Konkurs ten ma za zadanie promować twórcze podejście w samorządach oraz zachęcać inne jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

We wtorek, 28 maja odbyło się uroczyste podsumowanie tego Konkursu, a przed galą finałową przeprowadzona została seria rozmów i debat, dotyczących zarówno tzw. smart cities 2.0, jak i innowacji na rzecz przyjaznych miast. Nie zabrakło także także dyskusji na temat innowacji w e-administracji, rewolucji związanej z e-doręczeniami oraz KSeF w samorządach, a także – co z perspektywy EMKA S.. było najistotniejsze – debaty na temat roli innowacji w ochronie środowiska.

 

Ochrona środowiska a innowacje

Ochrona środowiska jest istotnym zagadnieniem, które znajduje się w centrum uwagi władz samorządowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. W ramach zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP debaty uczestnicy nie tylko badali różnorodne podejścia, stosowane przez samorządy w zakresie ochrony środowiska, ale też brali pod uwagę aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Specjaliści mieli także okazję zaprezentować najlepsze praktyki z różnych miejsc, koncentrując się na konkretnych przykładach nowatorskich rozwiązań.

Moderatorem debaty był Marcin Przybylski, natomiast jej uczestnikami byli:
● Paweł Jaworski, dyrektor Departamentu Adaptacji do Zmian Klimatu i Polityki Miejskiej MKiŚ,
● Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju,
● Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
● Krzysztof Rdest, prezes Emka S.A.,
● Hanna Marliere, prezes Green Management Group.

 

Świadomość społeczna to podstawa

Krzysztof Rdest, prezes Emka S.A. podkreślał podczas debaty konieczność edukacji ekologicznej już od najmłodszych lat, wskazując na potrzebę budowania ekologicznej świadomości wśród uczniów szkół i przedszkoli. Według niego, na samorządach spoczywa misja nie tylko wprowadzania ekoinnowacji, ale też kształtowania postaw proekologicznych w środowiskach lokalnych. Jako przykład wskazywał Szwecję, gdzie nie używa się już pojęcia „odpady”, ale stosuje się określenie „surowce”.

 

 

Zdaniem Krzysztofa Rdesta, również obowiązkiem lokalnych przedsiębiorców jest dbanie o otoczenie przyrodnicze i wychodzenie naprzeciw potrzebom samorządów w tym zakresie. Prezes EMKA S.A. podkreślał podczas debaty, że jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, to ekoinnowacji szukano w Niemczech, we Francji czy w USA. „Ale polski biznes odrobił swoją lekcję i teraz te innowacje tworzone są w Polsce. Mamy osiągnięcia, technologie, a nawet rozwiązania legislacyjne, tylko czasem brakuje budowania świadomości społecznej” – podkreślał Krzysztof Rdest, Prezes Zarządu Emka S.A.