Obowiązki właścicieli lecznic dla zwierząt w zakresie odpadów weterynaryjnych

Obowiązki właścicieli lecznic dla zwierząt w zakresie odpadów weterynaryjnych
Data2018-09-15

Lecznice dla zwierząt to istotne miejsca na mapie naszych miejscowości. Zwierzęta, chociaż znacznie rzadziej niż ludzie, potrzebują fachowej pomocy zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, tworzy się wspomniane wcześniej lecznice. Personel i odpowiedni sprzęt to jednak nie wszystko. Należy także zadbać o odpowiedni odbiór odpadów medycznych, które będą generowane w lecznicy.

Normy prawne w zakresie odpadów weterynaryjnych

Odpady weterynaryjne powstają w związku z badaniem i leczeniem zwierząt. Nie są to zwykłe odpady, o czym właściciel powinien bezwzględnie pamiętać. Zgodnie z prawem należy je odpowiednio klasyfikować, zbierać i magazynować oraz transportować do miejsca utylizacji. Za prawidłowy przebieg tego procesu odpowiada właściciel punktu weterynaryjnego. Zasady postępowania z odpadami weterynaryjnymi określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 roku. Zgodnie z przepisami dzielimy je na 3 rodzaje. Odpady weterynaryjne zakaźne, odpady weterynaryjne niebezpieczne (niezakaźne) i odpady pozostałe.

Gromadzenie, odbiór i utylizacja odpadów weterynaryjnych

Każdy lekarz weterynarii jest odpowiedzialny nie tylko za zwierzęta, które przyjmuje w lecznicy oraz skuteczność procesu leczenia, ale także za odpady z tą działalnością związane. Miejsce przechowywania i magazynowania odpadów oraz sposób ich pakowania muszą spełniać określone wymogi. I nie należy w tym względzie bagatelizować zagrożenia. Niedopuszczalne jest także przechowywanie odpadów z przekroczeniem okresu, który przewidziano w prawie. Odpowiedzialny właściciel lecznicy jest zobowiązany zapewnić sobie regularny odbiór i transport odpadów do miejsca utylizacji. Ich unieszkodliwianiem zajmują się wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy, które oferują systematyczny i bezpieczny odbiór, transport i utylizowanie odpadów weterynaryjnych. Za nieprzestrzeganie wymogów prawnych, które stoją na straży bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi oraz ochrony środowiska, przewidziana jest kara grzywny, a nawet aresztu. Dlatego każdy lekarz weterynarii, kierując się dobrem innych i własnym interesem, powinien podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która zajmuje się odpowiednią utylizacją, transportem i odbiorem odpadów.