Obowiązki i kary związane z BDO

Obowiązki i kary związane z BDO
Data2022-03-09

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to istotny projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Jego celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie nieprawidłowościom, związanym z sektorem gospodarowania odpadami. Warto mieć jednak świadomość tego, że za niedopełnienie obowiązków ustawowych, związanych z BDO, grożą surowe kary.

Kogo dotyczy rejestracja w BDO?

Wymóg wpisu do rejestru BDO dotyczy przede wszystkim podmiotów, które wytwarzają odpady inne niż komunalne, wprowadzają na teren Polski produkty w opakowaniach oraz opakowania, podmiotów wprowadzających na rynek produkty (baterie, oleje, smary, opony, akumulatory lub sprzęt elektryczny i elektroniczny), a także tych przedsiębiorstw, które gospodarują opakowaniami. Szczegółowa lista podmiotów, które podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO, a tym samym mają obowiązek składania corocznych sprawozdań, znajduje się w artykule 50. ustawy o odpadach. Uzyskany po wpisie do bazy BDO numer rejestrowany powinien być ponadto przez przedsiębiorcę umieszczany na takich dokumentach, jak faktury, paragony fiskalne oraz umowy kupna-sprzedaży.

Za co grozi kara?

Zgodnie z artykułem 193. ustawy o odpadach podmioty, które nie wywiązuję się z obowiązków, jakie nałożone zostały na nie przez ustawodawcę, muszą się liczyć z karami administracyjnymi, które wynoszą od tysiąca do nawet kilkuset tysięcy złotych. Co więcej jak wskazuje artykuł 179. ustawy o odpadach, w skrajnych przypadkach możliwe jest nałożenie kary w wysokości 1 miliona złotych, zastosowanie aresztu lub grzywny.

Istnieje szereg sytuacji, w przypadku których wystąpienia mogą być nałożone kary grzywny bądź kary administracyjne. Z tego typu odpowiedzialnością należy się liczyć w przypadku, gdy:

– dany przedsiębiorca prowadzi działalność bez wymaganego ustawowo wpisu do rejestru,
– dane umieszczone przez przedsiębiorcę we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym,
– złożone przez przedsiębiorcę sprawozdanie BDO zawiera niepełne lub błędne dane,
– zmiany nanoszone we wpisie rejestracyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym,
– gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie odbywa się w sposób niezgodny z danymi, które zostały umieszczone w złożonym wniosku,
– przedsiębiorca nie prowadzi wymaganej ewidencji BDO,
– dany podmiot nie przechowuje niezbędnych dokumentów, na podstawie których sporządzana jest ewidencja
– zgodnie z prawem obowiązek przechowywania dokumentów wynosi 5 lat,
– przedsiębiorca nie odprowadza opłat rocznych,
– podmiot nie dopełnia obowiązku umieszczenia numeru rejestrowego na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością.

Jak temu zaradzić?

Biorąc pod uwagę powyższe kary, konieczne jest zadbanie nie tylko o prawidłowe dokonanie wpisu do BDO, ale także dopilnowywanie obowiązujących terminów, składanie corocznego sprawozdania, a także aktualizowanie w razie potrzeby wpisu do BDO i przestrzeganie zmieniających się przepisów prawnych, związanych z gospodarowaniem odpadami, wprowadzonymi produktami oraz opakowaniami i prowadzeniem stosownej ewidencji.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, postanowiliśmy zaoferować trzy nowe usługi. Od teraz EMKA S.A. może także zająć się szybką analizą obowiązków Państwa Firmy w zakresie rejestru BDO, rejestracją firmy klienta w rejestrze BDO, a także aktualizacją danych lub wykreśleniem firmy z rejestru BDO. Więcej szczegółów na temat tych trzech usług znajdą Państwo w naszym sklepie.