Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Międzynarodowe Forum Gospodarcze
Data2024-06-24

EMKA wyróżniona na Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Chorzowie.

Przełom maja i czerwca co roku obfituje w szereg wydarzeń, spotkań i konferencji branżowych, na których staramy się być obecni – zarówno w celu zaprezentowania innym naszej oferty, jak i zabrania głosu w licznych dyskusjach lub nawiązania nowych znajomości biznesowych. Na początku czerwca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w szóstej już edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego, która miała miejsce w terminie 05-06.06.2024 w Chorzowie.

 

Czym jest Międzynarodowe Forum Gospodarcze?

Międzynarodowe Forum Gospodarcze to cykliczne wydarzenie, które organizowane jest przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Event ten już na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych i najbardziej prestiżowych i niezwykle cenionych wydarzeń biznesowo-ekonomicznych w naszym kraju. Coraz większe zainteresowanie forum, udział zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców, a także wybitnych naukowców i badaczy wpływa znacząco na ciągłe podnoszenie poziomu merytorycznego tego wydarzenia.
Wyjątkowość forum wynika z jego formuły – MFG z powodzeniem łączy konferencję merytoryczną z bogatą ofertą spotkań biznesowych. Przyjazna i swobodna atmosfera sprzyja owocnej współpracy oraz rozwiązywaniu problemów wspólnych dla różnych branż. Uczestnicy MFG omawiają najbardziej aktualne kwestie związane z rozwojem gospodarczym i innymi istotnymi tematami z zakresu przedsiębiorczości, z kolei dyskusje ekspertów podczas sesji wyznaczają nowe kierunki rozwoju i stanowią wzajemną inspirację.

Głos w debacie

Przedstawiciele firmy EMKA S.A. mieli przyjemność aktywnego uczestnictwa w dwóch różnych debatach. 5 czerwca 2024, Wiceprezes Zarządu EMKA S.A. Małgorzata Rdest brała udział w sesji inauguracyjnej, zatytułowanej „Jeszcze sport czy już biznes?”. Sesja stanowiła próbę spojrzenia na marketing sportowy jako element strategii promocji przedsiębiorstw, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na rolę sponsora i jego wpływ na rozwój kariery sportowej oraz korelację między wydarzeniami sportowymi a rozwojem regionu. Wreszcie, sesja ta stanowiła także próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czego biznes może nauczyć się od świata sportu?

6 czerwca 2024 r. z kolei Prezes Zarządu EMKA S.A. Krzysztof Rdest był jednym z uczestników debaty pod tytułem „Zielona transformacja – zrównoważony rozwój”. W trakcie jej trwania debatujący zastanawiali się, czy gospodarka nadąża za ekologią oraz poszukiwali optymalnych rozwiązań dla środowiska i biznesu.

 

Jesteśmy Innowacyjną Firmą!

Z przyjemnością informujemy równocześnie, że spółka EMKA S.A. została dodatkowo Laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2024 w kategorii: „Innowacyjna Firma”. Wyróżnienie to zostało nam przyznane – co poświadcza otrzymany przez nas certyfikat – za wprowadzanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań z zakresu odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz realizację projektu innowacyjnych Olejomatów w ramach systemu Ogólnopolskiej Zbiórki Zużytego Oleju Spożywczego. Nagroda docenia również działania podjęte przez przedsiębiorstwo na rzecz promocji powyższych rozwiązań.

Eko Innowator z Olejomatami

Na znajdującym się na miejscu stoisku firmy EMKA S.A. zainteresowani uczestnicy Forum mogli zobaczyć zaprojektowane przez nas Olejomaty, a także porozmawiać na temat naszej pilotażowej akcji w Opolu oraz planów na rozwój naszego projektu, polegającego na selektywnej zbiórce zużytego oleju kuchennego (UCO) w całej Polsce.

Podczas towarzyszącej Międzynarodowemu Forum Gospodarczego w Chorzowie uroczystej gali zostały także przyznane nagrody, przygotowane przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Z nieskrywaną dumą możemy potwierdzić, że EMKA S.A. otrzymała nagrodę EKO INNOWATOR w roku 2024. Jak podkreślało jury konkursowe, nagroda ta przypadła nam w udziale „za szacunek i dbałość o środowisko naturalne, działania, dzięki którym firma stała się prekursorem w branży gospodarki odpadami medycznymi, konsekwentne wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz działania edukacyjne mające na celu zmianę świadomości społecznej”. Serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie!