Jubileusz Instytutu Matki i Dziecka

Jubileusz Instytutu Matki i Dziecka
Data2021-12-10

Od 2014 roku aktywnie współpracujemy z Instytutem Matki i Dziecka

– miejscem ważnym nie tylko dla matek, ale także dla ich nowo narodzonego potomstwa. Ta założona w 1951 roku placówka obchodziła niedawno swój jubileusz 70-lecia działalności oraz 7 lat istnienia związanej z nim Fundacji Instytutu Matki i Dziecka.

Podczas mającej miejsce 30 listopada 2021 roku gali jubileuszowej wręczono m.in. nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę zasłużonym pracownikom Instytutu. Co więcej, w uroczystości brała udział także Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda, która odczytała list Prezydenta do uczestników obchodów.

Instytut Matki i Dziecka wśród priorytetowych problemów zdrowotnych, jakimi się zajmuje, wskazuje przede wszystkim na zakażenia perinatalne, wady i choroby wrodzone – w tym choroby nowotworowe dzieci i młodzieży, a także wcześniactwo, które wiąże się nierzadko z małą urodzeniową masą ciała dziecka i innymi zaburzeniami rozwoju. Ponadto Instytutu zajmuje się leczeniem zaburzeń rozwoju psychospołecznego we wczesnym dzieciństwie oraz w okresie adolescencji. Jak głosi misja Instytutu Matki i Dziecka: codziennie walczymy o zdrowie, godność i radość naszych pacjentów, pamiętając o tym, co jest dla nas największą wartością – ludzkie życie.

Cieszymy się, że mogliśmy nie tylko jako Partner Obchodów Jubileuszowych wspólnie z Instytutem świętować 70 lat jego funkcjonowania, ale także z faktu, że możemy na co dzień współpracować z Instytutem Matki i Dziecka.