Jak usunąć sprawozdanie?

Należy zalogować się do rejestru BDO.

 

Po zalogowaniu  należy wybrać PODMIOT i  przejść do modułu  “Sprawozdawczość” -> “Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”

 

 

Następnie proszę kliknąć przy sprawozdaniu w przycisk OPCJE i wybrać USUŃ.