Jak sprawdzić czy mam jakieś odpady w dziale XI ?

Należy zalogować się do rejestru BDO.

 

Po zalogowaniu  należy wybrać PODMIOT i  przejść do modułu  „Sprawozdawczość” -> „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”

 

 

Następnie proszę kliknąć przy sprawozdaniu w przycisk OPCJE i wybrać EDYCJA

 

Po kolejnych działach przechodzimy używając przycisku OPCJE

Aby sprawdzić dodane opady, należy przejść do działu XI, tam kliknąć OPCJE i DODAJ

 

Następnie jeszcze raz OPCJE i  ODPADY WYTWORZONE POZA INSTALACJĄ