Jak sprawdzić czy mam jakieś odpady w dziale XI ?

Należy zalogować się do rejestru BDO.

 

Po zalogowaniu  należy wybrać PODMIOT i  przejść do modułu  “Sprawozdawczość” -> “Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”

 

 

Następnie proszę kliknąć przy sprawozdaniu w przycisk OPCJE i wybrać EDYCJA

Następnie Dział I, Tabela I (wybierając miejsce prowadzenia działalności) ponownie OPCJE i EDYCJA:

 

Aby sprawdzić dodane opady, należy przejść do działu XI, tam wybrać OPCJE i EDYCJA:

 

Następnie Dział XI Tabela 1. OPCJE i ODPADY WYTWORZONE POZA INSTALACJĄ

 

 

Poniżej pojawi się nazwa i adres miejsca prowadzenia działalności a także informacja o odpadach

w rozbiciu na kod odpadu oraz masę poszczególnych a także łączna masa odpadów: