Jak magazynować odpady medyczne?

Jak magazynować odpady medyczne?
Data2021-10-25

Odpady medyczne powstają w różnych jednostkach opieki lekarskiej,

laboratoriach, zakładach kosmetycznych oraz gabinetach weterynaryjnych i są nieodłącznym elementem towarzyszącym naszemu życiu. Odpadów nie możemy niestety całkowicie wyeliminować, możemy natomiast zadbać o ich prawidłowe magazynowanie i utylizację, co niewątpliwie odgrywa znaczącą rolę dla naszego bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie ludzi i ochronę środowiska postępowanie z odpadami medycznymi jest dokładnie uregulowane prawnie.

Magazynowanie odpadów krok po kroku

Tego rodzaju odpady powinny być gromadzone w wysokiej jakości workach o odpowiednich kolorach oraz pojemnikach do tego przystosowanych. Worki bądź pojemnik z odpadami powinny mieć naklejoną etykietę z danymi, następnie należy je jak najszybciej przekazać do miejsca magazynowania. Magazynowanie odpadów zakaźnych w odpowiedniej temperaturze nie może przekroczyć 72 godzin.

Krok 1: Sposoby pakowania odpadów

Pojemniki i worki na odpady medyczne występują w trzech kolorach, z których każdy oznacza konkretne odpady:

 • Worki czerwone (odpady medyczne zakaźne)

Odpady medyczne  o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80, 18 01 82*  z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

 • Worki żółte (odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne)

Odpady medyczne o kodach 18 01 06; 18 01 08, 18 01 10, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

 • Worki lub pojemniki innego koloru – niebieskie, czarne, zielone (odpady inne niż niebezpieczne)

Odpady medyczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81, z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej albo do pojemników wielokrotnego użycia, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych.

 • Pojemnik czerwony (materiał zakaźny, zagrażający zdrowiu i życiu)

Odpady o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie

Worki i pojemniki należy zapełnić do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie.

Krok 2: Oznaczanie worków i pojemników

Każdy pojemnik i worek powinien być znaczony następującymi danymi:

 • Kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  • adres lub siedzibę wytwórcy odpadów;
  • datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  • datę i godzinę zamknięcia.

Krok 3: Miejsce magazynowania i czas przechowywania odpadów

Przedsiębiorca, który wytwarza i przechowuje odpady zobligowany jest do zapewnienia odpowiednio oznaczonego miejsca ich magazynowania. Miejsce powinno być wyposażone w termometr, musi także posiadać zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się substancji niebezpiecznych w tym wycieków. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 8 października 2020 roku:

 • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych odbywa się w temperaturze do 18ºC nie dłużej niż 24 godziny lub w temperaturze do 10ºC nie dłużej niż 72 godziny.
 • magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych o kodzie 18 01 02, odbywa się w temperaturze do 10ºC, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.

Powyższe zasady prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi mają ogromne znaczenie dla naszego życia i zdrowia. Odpowiednia segregacja odpadów i zagwarantowanie miejsca do ich przechowywania pozwoli uniknąć wielu zagrożeń.