Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju
Data2024-06-27

EMKA S.A. podczas Forum Inteligentnego Rozwoju otrzymała aż dwa wyróżnienia.

Jedną z cech, jakie wyróżniają EMKA S.A. na rynku jest bez wątpienia innowacyjność. Od wielu lat staramy się przecierać nowe szlaki, szukając nowych rozwiązań problemów i wyzwań, z jakimi borykają się podmioty w naszej branży i pokrewnych. To właśnie poszukiwanie innowacji pomogło nam zbudować Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu czy też stworzyć Recyklomaty i Olejomaty. Wreszcie, to właśnie dzięki innowacjom wzięliśmy udział w minionej, dziewiątej już edycji Forum Inteligentnego Rozwoju, która miała miejsce 20 czerwca 2024 roku w Gdańsku.

 

Czym jest Forum Inteligentnego Rozwoju?

Forum Inteligentnego Rozwoju, zgodnie ze słowami organizatorów, to „unikalny kongres przyszłości”. Jest to niezwykłe wydarzenie gospodarczo-technologiczne, które promuje innowacyjne badania naukowe i technologie z dużym potencjałem rynkowym, mające na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa naszego życia zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Kongres ten stwarza możliwość nawiązywania trwałych relacji pomiędzy przedsiębiorcami o wizjonerskim podejściu, wybitnymi polskimi naukowcami współpracującymi z biznesem, inwestorami oraz przedstawicielami samorządów, którzy oferują atrakcyjne warunki do lokowania działalności gospodarczej w ich regionach.

Piąty wymiar recyklingu

W ramach II części Panelu Prezentacyjnego „Liderzy Inteligentnego Rozwoju odpowiadają na potrzeby społeczeństwa” odbyła się także dyskusja o tym, co tu i teraz, a zarazem próba stawienia czoła wyzwaniom bliższej i dalszej przyszłości. Poszczególni mówcy-innowatorzy mogli wymienić się doświadczeniem oraz skorzystać z szansy na podzielenie się swoimi wizjami i spostrzeżeniami. To właśnie podczas tego panelu Paweł Retmaniak, Specjalista ds. sprzedaży w EMKA S.A., podzielił się z pozostałymi prelegentami i uczestnikami wydarzenia prelekcją pt. „Piąty wymiar recyklingu”, opowiadającą o selektywnej zbiórce UCO, czyli zużytego oleju kuchennego. Na stoisku EMKA S.A. z kolei na zainteresowany osoby czekał Olejomat oraz nasi eksperci, którzy z przyjemnością opowiadali o wprowadzanej przez nas innowacji, dotyczącej zbiórki tego problematycznego odpadu.

Dwa wyróżnienia dla EMKA S.A.

EMKA S.A. podczas Forum Inteligentnego Rozwoju otrzymała aż dwa wyróżnienia: „Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju” oraz nagrodę „Marka Przyszłości 2024”, przyznane w ramach 9. Edycji Nagród Forum Inteligentnego Rozwoju.

„Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2024” nasza firma otrzymała w kategorii: „Innowacyjna Firma”, za wprowadzanie w praktyce nowoczesnych rozwiązań z zakresu odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, oraz realizację projektu innowacyjnych Olejomatów w ramach systemu Ogólnopolskiej Zbiórki Zużytego Oleju Spożywczego. Nagroda ta docenia również działania podjęte przez EMKA S.A. na rzecz promocji tych rozwiązań.

Za projekt oraz implementację systemu Ogólnopolskiej Zbiórki Zużytego Oleju Spożywczego z wykorzystaniem innowacyjnego systemu Olejomatów, otrzymaliśmy z kolei Nagrodę „Marka Przyszłości 2024” w kategorii: „Usługa”. To wyróżnienie podkreśla także nasze działania, mające na celu promocję wprowadzanych innowacji oraz ich pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój społeczny.