Co to są odpady niebezpieczne?

Co to są odpady niebezpieczne?
Data2023-06-26

Choć wiele osób o nich słyszało, to nie każdy ma świadomość, co to są odpady niebezpieczne. Postanowiliśmy przybliżyć ten temat i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. W tekście umieściliśmy przydatne informacje, dzięki którym każdy dowie się, co zaliczamy do odpadów niebezpiecznych i dlaczego prawidłowa gospodarka odpadami jest tak istotna.

Jakie to są odpady niebezpieczne?

Co jest odpadem niebezpiecznym? Zgodnie z oficjalną definicją, są to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i innych organizmów żywych albo dla środowiska naturalnego. Są one obecne zarówno w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych.

Dlaczego postanowiliśmy zająć się szerzej tym tematem? Głównie dlatego, że prawidłowa segregacja, odbiór odpadów niebezpiecznych i ich utylizacja powinna odbywać się w kontrolowanych warunkach, zgodnie z obowiązującymi normami.

Dlaczego warto wiedzieć, czym są odpady niebezpieczne?

Wiedza o tym, jak prawidłowo postępować z odpadami niebezpiecznymi, pozwoli zmniejszyć ryzyko występowania groźnych skutków dla zdrowia i życia ludzi, zarówno obecnie, jak i wobec przyszłych pokoleń. Odpady niebezpieczne nie mogą być wyrzucane, tak jak śmieci komunalne. Ważne, aby o tym pamiętać, ponieważ każdy z nas spotyka się z tym rodzajem odpadów.

Warto również mieć świadomość, że konieczne jest zorganizowanie bezpiecznego transportu, a następnie przeprowadzenie utylizacji. Co więcej, odpady niebezpieczne wytwarzane w podmiotach gospodarczych wymagają prowadzenia bieżącej ewidencji w systemie BDO.

Przykłady odpadów niebezpiecznych

Jakie to są odpady niebezpieczne? Przygotowaliśmy listę tych, które uznawane są za niebezpieczne. Zalicza się do nich m.in.:

 • przeterminowane leki,
 • środki chemiczne i silne detergenty,
 • baterie,
 • akumulatory,
 • środki ochrony roślin,
 • oleje samochodowe i smary,
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Uznawane są one za niebezpieczne ze względu na obecność substancji np. o właściwościach: łatwopalnych, wybuchowych, drażniących, toksycznych, żrących, rakotwórczych, mutagennych, czy uczulających.

Czy odpady medyczne są odpadami niebezpiecznymi?

Odpady medyczne to szczególna grupa odpadów niebezpiecznych. Nieodpowiedzialna gospodarka tą kategorią odpadów prowadzi do bardzo groźnych skutków dla zdrowia i życia ludzi oraz tragicznego w konsekwencjach skażenia środowiska. Jakie to są medyczne odpady? Dzieli się je na 3 grupy:

 • zakaźne, np. organy, tkanki, pojemniki na krew;
 • niebezpieczne inne niż zakaźne, czyli chemikalia, leki cytostatyczne i cytotoksyczne, odpady amalgamatu dentystycznego;
 • inne niż niebezpieczne, takie jak narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz leki i chemikalia, które nie zaliczają się do wyżej wymienionych kategorii.

Jak prawidłowo klasyfikować odpady niebezpieczne?

Wszystkie odpady uznawane za niebezpieczne są oznaczone konkretnymi kodami. Oto przykłady, jak klasyfikować odpady medyczne. Poniżej przykłady niektórych z nich:

 • 18 01 02* – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03* – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego (…);
 • 18 01 82* – pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych;
 • 18 01 06* – chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne.

Jak należy postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Bardzo ważna jest świadomość, co to odpady niebezpieczne oraz co należy z nimi zrobić. Mając na względzie bezpieczeństwo zdrowia, życia ludzi i środowisko naturalne, należy pamiętać, że ta grupa śmieci musi być odpowiednio gromadzona. Chodzi nie tylko o właściwą segregację, ale także magazynowanie w przystosowanym pomieszczeniu przez określony czas.

Odpady niebezpieczne – gdzie wyrzucamy i oddajemy?

Warto wiedzieć, gdzie należy wyrzucać odpady niebezpieczne i jak postępować zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Ta kategoria musi być umieszczana wyłącznie w przystosowanych do tego celu i odpowiednio oznaczonych pojemnikach. Co dzieje się dalej i kto odbiera odpady niebezpieczne?

Odpowiedzialność za segregację i magazynowanie ponoszą podmioty gospodarcze, które je wytwarzają. Następnie odbiorem zajmuje się profesjonalna firma, która dysponuje wyposażonymi i oznakowanymi pojazdami oraz zespołem osób z uprawnieniami do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych – na czym polega?

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych musi odbywać się wyłącznie w przystosowanych do tego zakładach pod restrykcyjną kontrolą. Metody dobierane są w zależności do rodzaju substancji toksycznej zawartej w odpadach. Celem jest całkowite zniszczenie, neutralizacja zagrożenia, a przy tym zmniejszenie ilości śmieci. Czasami możliwe jest odzyskiwanie i ponowne ich wykorzystanie.

Jakie mamy metody utylizacji odpadów niebezpiecznych? Wyróżnia się metody biologiczne, chemiczne, a najpopularniejszym zabiegiem jest termiczne przetwarzanie. Polega ona na spalaniu odpadów w piecu rozgrzanym do wysokiej temperatury i odpowiednio przystosowanym do takiego właśnie celu.

Firma, która świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarki odpadami

Mając świadomość, jak istotne jest prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, warto podjąć współpracę z profesjonalną firmą, która będzie terminowo odbierać i bezpiecznie przekazywać je do miejsca, w którym odbywa się utylizacja. EMKA S.A. to firma, która przygotowała szeroką ofertę współpracy dla klientów.

Oferujemy ponadto kompleksowe i fachowe wsparcie w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli wciąż zastanawiają się Państwo, gdzie oddać odpady niebezpieczne i jak prawidłowo z nimi postępować, zachęcamy do kontaktu z EMKA S.A. i zapoznania się ze szczegółami oferty. Jako rzetelny partner zyskaliśmy zaufanie wielu przedsiębiorców, którzy cenią sobie współpracę z nami!