W jaki sposób oznakować pojemniki na odpady medyczne?

W jaki sposób oznakować pojemniki na odpady medyczne?
Data2017-12-22

Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących gromadzenia i utylizowania odpadów medycznych zostały ogłoszone 5 października 2017 roku. Uwzględniają m.in. sposób oznakowania pojemników i worków na odpady. Wymaga się, aby umieszczać na nich konkretne informacje dotyczące powstania odpadów.

Jak prawidłowo opisać worek lub pojemnik z odpadami medycznymi?

Na worek lub pojemnik z odpadami medycznymi należy nanieść widoczne oznakowanie identyfikujące.  Musi ono zawierać przede wszystkim kod odpadów, które są w nim umieszczone. Następnie powinno opisać się ich wytwórcę, umieszczając informacje takie jak pełna nazwa wytwórcy, numer REGON, a także numer księgi rejestrowej wytwórców odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nazwę organu rejestrowego. Warto zaznaczyć, że zniesiono zawarty w poprzednio obowiązujących przepisach nakaz umieszczania szczegółowego adresu wytwórcy odpadów, który godził w przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

Dodatkowo wytwórca zobowiązany jest do umieszczenia daty i godziny rozpoczęcia użytkowania pojemnika, czyli jego otwarcia, oraz daty i godziny zamknięcia. Dzięki temu precyzyjnie można określić czas zbierania odpadów medycznych.

Szczególne obostrzenia dotyczą oznakowania wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Prócz wyżej wymienionych informacji, należy umieścić na pojemniku znak ostrzegający przed zagrożeniem biologicznym, a także napis „MATERIAŁ ZAKAŹNY DLA LUDZI”.