Utylizacja odpadów medycznych – czy to konieczność?

Utylizacja odpadów medycznych – czy to konieczność?
Data2018-02-20

Utylizacja odpadów medycznych podlega regulacjom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Niedostosowanie się do przepisów to nic innego jak złamanie prawa, więc nie ulega wątpliwości, że utylizacja odpadów medycznych zgodna ze wskazaniami rozporządzenia jest obowiązkiem każdego wytwórcy tego typu odpadów niebezpiecznych. Co więcej zaniechanie prawidłowego sposobu unieszkodliwiania karane jest grzywną, a skrajne przypadki takie jak prowadzenie nielegalnego składowiska odpadów medycznych grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Wiele gabinetów lekarskich i weterynaryjnych narzeka na kłopotliwość segregowania odpadów medycznych, jednakże warto podkreślić, że obostrzenia mają na celu ochronę zdrowia życia personelu i pacjentów placówek medycznych, zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ochronę środowiska.

Mikroorganizmy chorobotwórcze

Różnorodność odpadów medycznych sprawia, że również zagrożenia, jakie stwarzają charakteryzują się ogromnym zróżnicowaniem. Zdecydowana większość z nich miała wcześniejszy kontakt z czynnikiem organicznym – krew, tkanki ludzki, narządy, wydzieliny to nośniki drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków. Mogą one przenosić choroby takie jak zapalenie wątroby, ADIS, gruźlica czy cytomegalia, niosą więc wysokie ryzyko epidemiologiczne. Z kolei substancje chemiczne, sterydy i antybiotyki zawarte w lekach przeterminowanych doprowadzają do skażenia wody, gleby i organizmów żywych.