Jak postępować z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi?

Jak postępować z wysoce zakaźnymi odpadami medycznymi?
Data2017-12-15

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego …Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi wprowadza nową kategorię odpadów, która nie była uwzględniona w poprzednich przepisach – wysoce zakaźne odpady medyczne. W rozporządzeniu definiowane są one jako odpady, w których zidentyfikowano lub co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze. Są więc to odpady szczególnie groźne dla ludzi. Wyróżniono je i podzielono na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych (ADR).

Zasady przechowywania

Nowe przepisy zobowiązują do gromadzenia i przechowywania tego typu odpadów w miejscu ich powstawania nie dłużej niż 24 godziny. Powinny być one zbierane do opakowania wewnętrznego i zewnętrznego. Opakowaniem wewnętrznym może być jednorazowy czerwony worek wykonany z folii polietylenowej, który odporny będzie na działanie wilgoci i chemikaliów. Worek ten powinien mieć możliwość jednokrotnego zamknięcia oraz powinien być umieszczony w drugim worku o tej samej specyfikacji. W przypadku przedmiotów ostrych jako opakowanie wewnętrzne należy zastosować sztywny pojemnik koloru czerwonego odporny na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i przecięcie. Opakowanie zewnętrzne powinien stanowić sztywny i wytrzymały czerwony pojemnik, odporny na wilgoć i działanie środków chemicznych. Sposób jego wykonania powinien umożliwiać dezynfekcję, a także szczelne zamknięcie.