Jakie procedury związane z odpadami weterynaryjnymi powinna wdrożyć lecznica zwierząt?

Jakie procedury związane z odpadami weterynaryjnymi powinna wdrożyć lecznica zwierząt?
Data2018-10-12

Każdego roku w naszym kraju powstaje około 200 tysięcy ton  odpadów medycznych oraz weterynaryjnych. Prawie 15% tych odpadów stwarza poważne zagrożenie. Zawierają bowiem znaczące ilości grzybów, bakterii, toksyn czy chemikaliów, które mogą stać się zalążkiem poważnych chorób, a nawet epidemii. Są one niebezpieczne nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. Szpitale, gabinety weterynaryjne i wszelkie miejsca, gdzie produkowane są tego rodzaju odpady, powinny przestrzegać regulacji dotyczących ich utylizacji.

Regulacje prawne

Ze względu na charakterystykę odpadów weterynaryjnych bez wątpienia trzeba je traktować według innych zasad niż resztę odpadów medycznych. Przede wszystkim należy wiedzieć o tym, że odpady medyczne powinny być zbierane i przechowywane jedynie w miejscu ich wytworzenia. Czas przechowywania odpadów weterynaryjnych zakaźnych nie może natomiast przekroczyć 48 godzin, jeśli w pomieszczeniu temperatura wynosi powyżej 100 stopni Celsjusza, a w miejscu gdzie temperatura jest niższa niż 100 stopni Celsjusza, odpady zakaźne mogą być magazynowane maksymalnie 30 dni.

Zakaźne odpady weterynaryjne powinny być zbierane do worków jednorazowych albo pojemników, które są wytrzymałe i szczelne. Pojemniki oraz worki muszą zostać w odpowiedni sposób oznaczone w widocznym miejscu. Oznakowanie identyfikujące musi zawierać następujące informacje: miejsce pochodzenia odpadów, datę zamknięcia odpadów oraz ich kod. Pojemniki czy worki na odpady zakaźne należy zapełniać do maksymalnie 3/4 ich objętości.

Bardzo ważne jest również to, jak i kiedy przewozi się odpady weterynaryjne oraz jak się je utylizuje. Wszystkie potrzebne wytyczne zawarte są między innymi w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która reguluje przepisy dotyczące nie tylko odpadów weterynaryjnych, ale też odpadów medycznych.

Każda lecznica zwierzęca ma obowiązek właściwego zbierania oraz przechowywania odpadów, które powstają w wyniku leczenia zwierząt.