Jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?

Jakie obowiązki ma wytwórca odpadów medycznych?
Data2018-06-18

Odpady medyczne ze względu na swoją specyfikę mogą być niebezpieczne i trudniejsze w utylizacje niżi trudniejsze w utylizacje niż zwykłe odpady z gospodarstw domowych. Odpady medyczne są traktowane więc indywidualnie. Każda placówka, która zajmuje się medycyną musi znać przepisy dotyczące odpadów, które produkuje. Często są one bardziej skomplikowane niż się wydaje, a odpowiedzialność jest naprawdę ogromna.

Co reguluje kwestie przechowywania, transportu i utylizacji odpadów medycznych?

Na terenie Polski kwestie odpadów medycznych reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, a także Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska. Warto jednak na bieżąco śledzić ten temat, aby nie umknęły nam żadne zmiany. Odpady medyczne należą do 18 grupy odpadów wraz z odpadami weterynaryjnymi.

Obowiązki wytwórcy odpadów medycznych

Każdy wytwórca/posiadacz odpadów powinien prowadzić ewidencje dotyczącą ilości i jakości odpadów. Mówi o tym artykuł 66 ust. 1 Ustawy o odpadach. Za każdym razem gdy firma utylizacyjna odbiera od nas odpady powinniśmy pamiętać o zachowaniu karty przekazania odpadów. Odpady te powinny być również odpowiednio segregowane i przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Mówi ono, że odpady medyczne mogą być przechowywane maksymalnie 72 godziny w miejscu, w którym zostały wyprodukowane.

Odpady medyczne utylizowane są w specjalnych spalarniach odpadów niebezpiecznych – dopiero w momencie spalenia takich odpadów placówka, która je wytworzyła nie ponosi już za nie odpowiedzialności. Samo przekazanie ich firmie, która zajmują się utylizacją tychże odpadów nie zwalnia jednostki z odpowiedzialności za medyczne odpady. Nawet, jeżeli firma ta wystawia kartę przekazania odpadów, odpowiedzialność za odpady zaczyna się w momencie ich wyprodukowania i trwa aż do końca – do utylizacji. Warto o tym pamiętać, aby nie narażać się na kary.

Artykuł 94 ust.1 Ustawy o odpadach mówi o tym, że zakazane jest odzyskiwanie odpadów medycznych. Występują tam wyjątki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Odpady zakaźne muszą zostać spalone w spalarni odpadów niebezpiecznych.