Zgodnie z prawem, konieczne jest złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Obowiązek ten spoczywa na wielu podmiotach, warto zatem pamiętać o złożeniu rocznego sprawozdania. W trosce o naszych klientów – podobnie jak rok temu – wyciągamy pomocną dłoń i umożliwiamy wygenerowanie sprawozdania za Was.

Kto powinien złożyć roczne sprawozdanie?

Zgodnie z prawem, do złożenia co roku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązane są trzy grupy podmiotów. Po pierwsze – co nie ulega wątpliwości – sprawozdanie składają wytwórcy, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów. Drugą grupę stanowią prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów lub ich przetwarzania. Trzecia grupa to podmioty, które prowadzą działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji, która zatwierdza instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Kiedy i jak należy złożyć roczne sprawozdanie?

Sprawozdanie roczne może zostać złożone elektronicznie, za pomocą konta w systemie BDO. Terminem nieprzekraczalnym jest 15 marca następnego roku, co oznacza, że do 15.03.2022 roku należy złożyć sprawozdanie za rok kalendarzowy 2021. Co ważne jednak – jeśli podmiot zakończy prowadzenie działalności, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania w terminie do 7 dni od daty zakończenia działalności. Sprawozdanie składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Urząd przyjmuje sprawozdanie i sprawdza, czy zostało złożone w terminie oraz zawiera wymagane dane, identyfikujące daną firmę. Bada także, czy informacje zawarte w sprawozdaniu są poprawne – ma na to czas do 30 września. W przypadku, gdy urząd dopatrzy się uchybień, wystawiane jest wezwanie do korekty rocznego sprawozdania. W takiej sytuacji podmiot ma maksymalnie 14 dni na przekazanie korekty, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W jaki sposób EMKA S.A. może Ci pomóc?

Wychodząc naprzeciw swoim klientom, EMKA S.A. po raz kolejny udostępnia możliwość zamówienia dodatkowej usługi automatycznego generowania sprawozdań rocznych. W przypadku klientów zintegrowanych z BDO, możemy sprawozdanie wygenerować bezpośrednio w ich koncie rejestru BDO, natomiast w przypadku klientów niezintegrowanych – w formie zestawienia PDF. W obu przypadkach koszt takiej usługi to 50 zł netto. Dzięki temu, że generowanie rocznego sprawozdania jest po naszej stronie, minimalizują Państwo czas, który trzeba poświęcić na ten obowiązek do absolutnego minimum – wystarczy kilka minut, by wysłać do Urzędu gotowe sprawozdanie wygenerowane w BDO, logując się do rejestru BDO lub przepisać informacje z pliku PDF do swojego sprawozdania w rejestrze BDO.

Aby zamówić usługę wygenerowania przez nas sprawozdania rocznego, wystarczy wypełnić formularz pod tym linkiem.