Frequently Asked Question

Jak zgłosić zmianę adresu, ustalenie lub zmianę harmonogramu odbioru odpadów lub wypowiedzenie umowy?

Wszelkie zmiany i uzupełniania umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. Najlepiej takie sprawy zgłosić przez system pomocy czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu (https://ekoemka.com.pl/pomoc/) lub wysłać pocztą na adres siedziby firmy EMKA S.A. ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów.

Preferowane są zgłoszenia w systemie POMOCY (https://ekoemka.com.pl/pomoc/) – wówczas każdemu zgłoszeniu przyporządkowany zostaje numer identyfikacyjny pozwalający w każdej chwili zweryfikować status zgłoszenia. Odpowiedzi w zgłoszeniu są przesyłane na podany adres e-mail. W celu weryfikacji zgłaszającego prosimy każdorazowo o podawanie NIPu działalności, nr tel. kontaktowego oraz adresu e-mail.

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!