Frequently Asked Question

Co daje integracja konta w BDO z EMKA S.A. i jak przeprowadzić integrację?

Integracja Państwa konta z BDO z kontem EMKA S.A. pozwala realizatorowi na generowanie KPO w rejestrze BDO przy odbiorze odpadów w Państwa imieniu, na Państwa koncie BDO. KPO generuje się w formie elektronicznej bezpośrednio w Państwa profilu w BDO, tak samo gdybyście robili to samodzielnie – realizator nie zostawia papierowego kwitu odbioru odpadów. Dzięki temu nie musicie Państwo wystawiać kart przed przyjazdem realizatora, ponieważ wystawiane są one bezpośrednio podczas odbioru przez naszego pracownika odbierającego odpady.

Instrukcja integracji kont znajduje się na stronie internetowej EMKA S.A w zakładce – BOD -> instrukcja integracji (https://ekoemka.com.pl/instrukcja.pdf)

Proszę czekać!

Proszę czekać... to zajmie tylko sekundę!