USŁUGI BDO
Wprowadzamy nowe usługi. Z nami BDO jest prostsze?
Mamy świadomość tego, jak liczne obowiązki nałożone są przez ustawodawcę na przedsiębiorców, którzy zobowiązani są do dokonania wpisu do prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska rejestru BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Są one o tyle istotne, że - zgodne z treścią ustawy o odpadach - niewywiązywanie się z obowiązków może wiązać się z karami, nie tylko administracyjnymi.
Kary administracyjne - w wybranych przypadkach sięgające nawet kwoty 1 000 000 złotych - a także areszt lub grzywna mogą być nakładane w rozmaitych sytuacjach. Do najczęściej spotykanych zalicza się prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, brak złożenia sprawozdania BDO lub wypełnienie go w sposób niepełny bądź z błędnymi danymi, a także brak zgodności danych we wpisie rejestracyjnym ze stanem faktycznym.

ZAMÓW SPRAWOZDANIE ROCZNE
Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dla naszych Klientów trzy nowe usługi, dotyczące BDO. Pierwszą z nich jest rejestracja firmy Klienta w rejestrze BDO. Drugą - aktualizacja danych lub wykreślenie firmy z rejestru BDO. Wreszcie, oferujemy także szybką analizę obowiązków Państwa Firmy w zakresie rejestru BDO - nasz Doradca BDO skontaktuje się z Państwem, by przeanalizować specyfikę Państwa działalności i ustalić, czy i w jaki sposób należy prowadzić dokumentację oraz jakie formalności, w tym rejestracja w BDO, są w danym przypadku konieczne.

Więcej szczegółów na temat powyższych usług znajdą Państwo na specjalnej podstronie naszego sklepu.

ZAMÓW USŁUGI BDO
 
Łukasz
Twój wirtualny asystent
 
 
We innovate because we care.
 
 
Copyright © 2022 EMKA S.A. | Rezygnacja z newslettera