Doradca ADR
Poznaj naszą nową usługę
Szanowny Kliencie,

Spieszymy z informacją, że od początku roku podmiot, którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych do przewozu, powinien mieć wyznaczonego doradcę ADR. Za brak wyznaczenia doradcy ADR grozi kara 5000 zł.

Obowiązek wyznaczenia doradcy ADR, określanego również jako doradca DGSA (ang. DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser) do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym powstał w 2019 roku na podstawie przepisu 1.8.3.1 Umowy ADR.
Dodatkowo uczestnik przewozu drogowego, w tym również nadawca towarów niebezpiecznych, jest zobowiązany sporządzić roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok, w terminie do dnia 28 lutego.

Każde przedsiębiorstwo którego działalność obejmuje nadawanie towarów niebezpiecznych lub związane z nimi pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i w celu zapewnienia kompleksowej obsługi stworzyliśmy usługę Doradcy ADR, który pomoże i ułatwi prowadzenie działalności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami i w najbezpieczniejszy sposób.
Zamów usługę Doradca ADR
Korzystając z usługi Doradcy ADR zapewniasz swojemu przedsiębiorstwu:
  • kontrolę zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
  • doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  • roczne sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie wykonywanych czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych dla władz lokalnych – w naszym kraju do WITD
  • szkolenia pracowników
  • nadzór nad pracownikami zaangażowanymi w nadawanie i pakowanie towarów niebezpiecznych

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o usłudze, wejdź na: www.ekoemka.com.pl/adr/.
Łukasz
Twój wirtualny asystent
 
 
We innovate because we care.
 
 
Copyright © 2023 EMKA S.A. | Rezygnacja z newslettera