Zagrożenia, jakie niesie za sobą złamanie zasad utylizacji odpadów medycznych

Zagrożenia, jakie niesie za sobą złamanie zasad utylizacji odpadów medycznych
Data2018-04-27

W każdym przypadku zabiegów medycznych, od zabiegów dentystycznych po operacje ratująceżycie, wytwarzane są odpady, które należy odpowiednio utylizować. Dlaczego ma to bardzo ogromne znaczenie? Jakie zagrożenia niesie za sobą niezastosowanie odpowiednich zasad w utylizacji odpadków medycznych?

Kwalifikacja i podział odpadów medycznych dyktuje sposób postępowania z daną grupą odpadów medycznych. W punktach sanitarno-epidemiologicznych możemy znaleźć szczegółowe informacje związane z ustawą Ministra zdrowia, która dotyczy tejże kwalifikacji i sposobu utylizacji.

Rodzaje odpadów medycznych

Do odpadów medycznych zaliczamy między innymi: narzędzia zabiegowe i chirurgiczne, krew wraz z pojemnikami na nią, części ciała oraz organy, odpady z diagnozowania, chemikalia, resztki pożywienia z oddziałów zakaźnych, materiał genetyczny przenoszący choroby,  przeterminowane i niezabezpieczone leki oraz opakowania po nich. Wszystkie te przedmioty powinny zostać odpowiednio utylizowane, aby nie stały się realnym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia osób trzecich.

Najczęstsze zagrożenia z braku bądź nieodpowiedniej utylizacji odpadów medycznych

Odpady medyczne, które miały kontakt z krwią chorego pacjenta mogą doprowadzić do infekcji osoby, która będzie miała z nimi styczność. Tego typu odpady mogą doprowadzić do zarażenia AIDS czy innymi chorobami zakaźnymi. W przypadku, gdy tego typu odpady znajdą się w koszu na śmieci, może dojść do zakażenia poprzez zwierzęta, które w poszukiwaniu pokarmu buszują po śmietnikach. Wtedy może dojść do epidemii. Kolejnym poważnym zagrożeniem jest nierzetelne przechowywanie oraz pranie pościeli, piżam czy ręczników znajdujących się w szpitalnych salach. Warto również wspomnieć o narzędziach medycznych. Nie wszystkie z nich można powtórnie poddać odkażaniu.

Odpowiednia utylizacja odpadów medycznych jest bardzo istotna, a zarazem pracochłonna. Jednak nie można jej pominąć, ponieważ dzięki tym działaniom nie dopuścimy do zakażeń innych osób. Takie  działanie to także ochrona środowiska.