Zagadnienia prawne dotyczące utylizacji odpadów medycznych

Zagadnienia prawne dotyczące utylizacji odpadów medycznych
Data2017-11-20

Odpady powstają wszędzie tam, gdzie człowiek prowadzi działalność: rolniczą, biznesową czy medyczną.

Choć większość z nich nie jest niebezpieczna i zbyt szkodliwa dla środowiska to zachodzi konieczność ich segregacji i utylizacji. Tak samo sprawa wygląda w przypadku odpadów medycznych.

Czym tak naprawdę jest odpad?

Definicja odpadu medycznego została dokładnie określona w specjalnej ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku. Ustawa mówi, że odpadem jest każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się lub do której pozbycia jest prawnie zobowiązany.

Aby ułatwić gospodarkę odpadami oraz zapewnić jej skuteczność wprowadzono również podział odpadów. Do odpadów niebezpiecznych, mających bezpośredni wpływ na zdrowie ludzi oraz zwierząt, a także środowisko są oczywiście odpady medyczne.

Co to jest odpad medyczny?

Według Ustawy odpad medyczny powstaje w związku z wykonywaniem zabiegów lub udzielaniem świadczeń medycznych. Odpady medyczne są mieszaniną odpadów ogólnych, odczynników farmaceutycznych, chemicznych, opakowań, tkanek (ludzkich i zwierzęcych), a także odpadów radioaktywnych.

Konieczność segregacji

Ustawodawca nakłada również na podmioty świadczące usługi medyczne i tym podobne obowiązek segregacji odpadów medycznych (w worki o odpowiednim kolorze oraz pojemniki z tworzywa sztucznego). Konieczna jest również ich utylizacja metodą termiczną. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo oraz komfort świadczenia usług.